Kirkefest for ’hverdagskristne’

Forfatter af ”Exit Evolution”, Karsten Pultz, holder workshop om skabelse og evolution.

Lørdag den 28. september inviterer Evangelisk Luthersk Netværk, ELN, til Kirkefest 2019 på Børkop Højskole. Temaet er ”I verden, men ikke af verden”.

Formålet med inspirationsdagen er at udruste kristne til frimodigt at leve og overleve som modstrøm i mainstream. Det sker blandt andet ved at blive klogere på samtiden og de særlige udfordringer, kristne står i lige nu.

Hvordan bliver kirken hørt

Kirkefesten er for kristne, som ikke blot har alle de rigtige svar, men dagligt lever med spørgsmål, tro og tvivl. Derfor indeholder festen både opmuntrende forkyndelse, klare analyser og udfordrende paneldebat.

Højskoleforstander Robert Bladt analyserer samfund, kirke og menneskers tro under overskriften ”Konsekvenserne af Guds alt for tidlige bortgang”.
Leder af Center for Teologi i Praksis, Michael Agerbo Mørch tager fat på emnet kristendom i det offentlige rum og taler om ”Vidnesbyrd i neutralzonen”.

Thomas Frovin fra ”I Mesterens Lys” holder workshop om Tidens åndelighed.
Paneldebat og workshops

Redaktør på Kristeligt Dagblad Kåre Gade, sognepræst og debattør Jens Ole Christensen samt præst og formand for ELN, Jens Lomborg vil fra hver deres vinkel se på, hvordan ELN, mennesker og menigheder kan tale, så det bliver hørt i den offentlige debat.

Under Kirkefesten er der desuden workshops om tidens spørgsmål som Skabelse og evolution, Tidens åndelighed, Homoseksualitet, Forældre i en pluralistisk tid og Den kirke jeg kommer i.

Kirkefest for alle

”Man skal ikke tage til kirkefest for at bakke op, men fordi man får noget ud af det.
Der venter to meget skarpe oplægsholdere og en lang række vedkommende workshops. Og så er det den gang om året, hvor ELN i særlig grad får krop, fordi man møder hinanden på tværs i fællesskabet,” siger stud.theol. Søren Rønn fra komiteen bag kirkefesten.

Kirkefesten er åben for alle, der har lyst til at deltage. Man kan læse mere på Kirkefest 2019.


Artiklen fortsætter efter annoncen:ELN

Evangelisk Luthersk Netværk, ELN, er et netværk af mennesker, menigheder og mindre grupper, som arbejder for klassisk, bibelsk kristendom.
ELN ønsker at samle kristne, sprede evangeliet og stå offentligt frem i tillid til Bibelen.