Gud er med i hverdagen

Ny bog af Henrik Højlund skal hjælpe os til at få Gud med i alle aspekter af livet.

”Jeg tror, du er her” er titlen på Henrik Højlunds seneste bog. I bogen tager præsten os med på rejse til Etiopien og etiopiernes umiddelbare form for tro. En tro som har Gud med i alle sammenhænge lige fra den offentlige bøn for det syge familiemedlem, lovsangen på bjergvandringen og til samtalen over frokostbordet.

Højlund stiller sig selv og læserne spørgsmålet: Hvordan kan det være, at vi gør Gud så lille – ved ikke at have ham med i alle disse hverdagssituationer – at når vi virkelig har brug for, at han griber ind, så er han skrumpet ind til en lille og magtesløs størrelse, så vi har svært ved at tro, at han kan hjælpe os?

En del af forklaringen er naturligvis den fremskredne sekularisering, som kommer til udtryk i den nu efterhånden berømte udtalelse fra en tidligere statsminister ”Religionen skal ud af det offentlige rum”.

I takt med en stigende blufærdighed omkring troen blandt almindelige danskere, og ekstremistiske handlinger blandt religiøse fanatikere, er det nærmest blevet en ny lov, at troen er en privatsag, underforstået, at det ikke skal have nogen indvirkning på vore handlinger og holdninger i praksis.

Ny tendens

Denne lidt nedslående analyse står dog ikke alene i Højlunds bog. For sideløbende med en toneangivende sekularisering og ateisme er der en ny tendens, som går i den modsatte retning.

Mennesker søger det bæredygtige, når livskriser og identitetskriser banker på døren. Der er således tegn på, at den overfladiske materialisme lider af en metaltræthed, som får stadig flere mennesker til at søge mening og livsindhold i den kristne tro.

Procentdelen af de faste kirkegængere er steget i løbet af de seneste årtier, og mange vedkender sig, at de beder til Gud.

Desto mere aggressiv ateismen er blevet, desto flere bekendende kristne er der kommet til. Hvilket dog ikke ændrer grundlæggende ved den blufærdighed, som generelt omgærder danskernes trospraksis.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er grænseoverskridende at bede højt for mange danskere – især hvis det foregår andre steder end i kirken eller bag en lukket dør i eget hjem. Og det er denne manglende frimodighed, som Højlund udfordrer. Selvfølgelig er han bevidst om den enorme betydning kulturen har.

Danskere skal ikke opføre sig som etiopiere. Men danskere kan godt udtrykke begejstring til fodboldkampen eller koncerten, danskerne kan være entusiastiske omkring interesser og synspunkter, og danskerne kan give et kram til vennerne. Så det er altså ikke naturstridigt også at tage disse ytringer med ind i gudslivet.

Tænk Gud ind i hele livet

Bogen er således en opmuntring til at tænke Gud med ind i hele livet. Og, med et citat fra Magnus Malm, en advarsel om konsekvensen ved ikke at leve troen ud:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det er ikke den kritiserede tro, der sekulariserer os, det er den ikke-praktiserede tro. Det er en bøn, jeg ikke beder. Det er de bibeltekster, jeg ikke vender tilbage til. Det er den gudstjeneste, jeg ikke deltager i. Det er alle de områder af verden, der undtages fra et kristent perspektiv” s. 168.

Henrik Højlund: Jeg tror, du er her. 175 sider. 199,95 kr.
Bibelselskabets Forlag