Hvad siger videnskaben om Adam og Eva?

Ny videnskabelig afhandling sandsynliggør, at menneskeheden stammer fra et oprindeligt par.

Professor i matematik ved Stockholms Universitet Ola Hössjer har sammen med biokemiker dr. Ann Gauger fra Biologic Institute i USA udgivet afhandlingen ”A Single Couple Human Origin Is Possible”.

Den første videnskabelige afhandling, som sandsynliggør, at menneskeheden stammer fra et oprindeligt par, har netop set dagens lys.

Professor i matematik ved Stokholms Universitet Ola Hössjer, og biokemiker, dr. Ann Gauger fra Biologic Institute i USA har i efteråret 2019 udgivet en større afhandling i det videnskabelige tidsskrift BIO-Complexity; artiklen hedder ”A Single Couple Human Origin Is Possible”.

Gauger og Hössjer har igennem flere år forsket i at etablere en model for menneskehedens tilblivelse, som tager udgangspunkt i, at vi stammer fra et oprindeligt par.

Dette er en storslået nyhed, da stort set al forskning hidtil har haft som udgangspunkt, at en stor gruppe af hominider gradvist udviklede sig til vores slægt homo, og at vi deler en fælles forfader med chimpansen.

Indenfor det, som kaldes populationsgenetik, kigger man på variationer i DNA fra grupper af mennesker i forskellige dele af verden.

På baggrund af størrelsen i forskelle og forskellenes egenskaber kan man ikke blot skabe overblik over hvilke grupper, der er tættest og fjernest beslægtede, men også opstille hypoteser for menneskets historie og om de første forfædre (og mødre), som vi alle deler.

I den konservative forskning tager man det for givet, at en udvikling har fundet sted, og man drager således konklusioner på den baggrund.

Det har her, interessant nok, været anerkendt, at en såkaldt flaskehals tilsyneladende har været opstået i menneskets tidlige historie, altså en betydelig indsnævring i den genetiske mangfoldighed på et bestemt tidspunkt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Man har haft forskellige bud på antallet af individer, som har dannet den påståede overgang til ”det moderne menneske”, men alle evolutionstilhængernes modeller har indtil for nylig haft nogle tusinde individer som et minimum.

Biokemiker, dr. Ann Gauger.

Det, som Gauger og Hössjer har gjort, er simpelthen, at de har afstået fra at tage evolutionsbriller på, og så har de udført deres beregninger på baggrund af de samme data, som den konservative biologi benytter sig af.

De skriver i starten af deres afhandling, at der er mange forskellige scenarier, der kan forklare de samme data. Dette betyder altså, at ingen kan sige definitivt, at data peger på en bestemt konklusion. Meget afhænger af, hvilke antagelser du starter med.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De to forskere demonstrerer, at man sagtens kan opstille en sandsynlig model, som er baseret på alle tilgængelige data, og som fører til et oprindeligt par, som hele menneskeheden stammer fra.

De pointerer, at evolutionstilhængere, som har hævdet, at en tidlig population aldrig har været under nogle tusinde, har draget konklusioner, som ikke er datadrevne, altså ikke baseret på facts, men på fortolkning.

De skriver: Dennis Venema, for example, has claimed that the human population has always been in the thousands, and has further stated that this is a fact which can be known with the same certainty as heliocentrism. However, recent debates have shown that this representation can be disputed. It seems that certain common assumptions used for convenience have been misinterpreted as if they were data driven conclusions, without testing the single couple origin hypothesis scientifically.

– Fx Dennis Venema har hævdet, at den menneskelige population altid har taltes i tusinder, og han har videre erklæret, at dette er et faktum ligeså sikkert som heliocentrisme. Nylige debatter har imidlertid vist, at denne fremstilling kan diskuteres.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det ser ud til, at bestemte udbredte formodninger, brugt for bekvemmeligheds skyld, har været fejlfortolket som værende datadrevne konklusioner, uden at enkelt-par-oprindelse-hypotesen er blevet testet videnskabeligt.

De kom til den konklusion, at flaskehalsen, som alle forskere i øvrigt synes at være enige om, kunne omfatte så få som kun 2 mennesker.

De nylige debatter, som der refereres til, blev udløst af, at forskere, der faktisk bekender sig til evolution, havde foretaget udregninger, som viste, at den nævnte flaskehals ikke behøvede at omfatte tusinder af individer.

De kom til den konklusion, at flaskehalsen, som alle forskere i øvrigt synes at være enige om, kunne omfatte så få som kun 2 mennesker. Med disse evolutionsteoretikeres hypotese (at udviklingen kunne være gået fra abe til menneske via en flaskehals på kun 2 individer) var der ligesom lagt i ovnen til en fuldkommen Adam og Eva-hypotese uden den underliggende antagelse af evolution. Det er en sådan hypotese Gauger og Hössjer nu har fremsat.

Vi kan nu ved udgangen af 2019 konkludere, at den historie, som skolebørn præsenteres for som et faktum, ikke er noget faktum, men blot en antagelse, som hviler på, at man ikke har udforsket muligheden for, at mennesket kunne stamme fra et oprindeligt par.

Medier og skole fortæller os, at videnskaben siger dette og hint, men glemmer at fortælle os, at videnskaben kan være farvet, og at forskerne måske ikke altid gør deres arbejde ordentligt.

I tilfældet med menneskets oprindelse får vi simpelthen kun præsenteret den version, som den etablerede videnskab lader tilflyde os gennem de ligeså etablerede medier. (Man kunne jo overveje, om der mon kunne være andre videnskaber, som ikke præsenterer os for en afbalanceret information, men spiser os af med en 100 % ensidig dækning!)

Hössjer og Gauger viser altså med deres artikel, at de allerede tilgængelige data lige så vel kan pege på, at menneskeheden stammer fra et oprindeligt par.

Hössjer og Gauger viser altså med deres artikel, at de allerede tilgængelige data lige så vel kan pege på, at menneskeheden stammer fra et oprindeligt par – og det er da egentlig en julegave, som alle bibeltro kristne kan glæde sig over.

Afhandlingen er temmelig teknisk og, må jeg indrømme, meget svært tilgængelig, og der er nogle dele af den, som jeg ikke forstår – og alligevel tør jeg godt garantere for indholdet. De to forskere ved nemlig udmærket, hvilken minutiøs granskning afhandlingen vil blive udsat for fra modstandernes side, og jeg kan derfor sige med sikkerhed, at de har gjort sig umage med at have alle facts i orden.

I løbet af 2018-19 har der i USA, som nævnt, været en omfattende debat omkring Adam og Eva-spørgsmålet. Flere grupper blandt de forskere, der laver research indenfor populationsgenetik, har diskuteret, og der har været input fra både ateistiske evolutionstilhængere, teistiske evolutionister og ID-folk.

Også vor tids måske mest kendte kristne apologet dr. William Lane-Craig har været aktiv i de forskellige meningsudvekslinger. Det er yderst positivt, at en sådan debat kan finde sted, også selvom tonen til tider er meget hård.

Intelligent design spiller en større og større rolle i det videnskabelige landskab, og med hele to nye ID-institutter etableret i 2019, et i Østrig og et i Israel, kan vi se frem til 2020 med forvisningen om, at ID-bevægelsen nu har så meget vind i sejlene, at den med garanti ikke kan stoppes.