30.000 unge drikker så meget, at de har brug for behandling

Flere unge har brug for hjælp for at komme ud af alkoholmisbrug. Modelfoto.

Der er sket en markant stigning i alkoholforbruget blandt de helt unge. Mange drikker så meget, at de har nået et niveau, hvor man normalt vil starte et rådgivnings- eller behandlingsprogram.

En ny undersøgelse fra Center for rusmiddelforskning viser, at danske unges alkoholforbrug er på vej op. I undersøgelsen sammenlignes tal fra 2014 med nye tal fra 2019.

Samlet set er der også sket en stigning blandt de unge fra 15-25 år fra 19,7 procent i 2014 til 25,4 procent i 2019. Særlig slemt ser det ud blandt de 15-årige, hvor forbruget er fordoblet. I 2014 var der kun 4,3 procent af de 15-årige, der drak ugentligt, nu hedder tallet 11,16 procent. Det skønnes, at 30.000 unge i 2019 havde et forbrug, der var så stort, hvor man internationalt skønner, at det er rådgivnings- eller behandlingskrævende.