9.411 afrikanere tog imod Jesus

Stor succes for dansk kampagne på fire aftener i Klouekanmey i Benin. Men ved hver kampagne er der stor åndelig modstand...

Mange tusinde kom til aftenmøderne i Klouekanmey ca. 3 timers kørsel fra hovedstanden Cotonou for at høre Per Hyldgaard forkynde evangeliet. Når de dansede, piskede de en rød støvsky op.

Den danske missionsorganisation Gospel Outreach har på en særlig måde fået det vestafrikanske land Benin lagt på hjerte.

I det kommende år planlægger Gospel Outreach ikke færre end fire kampagner.
Årets sidste kampagne i 2019 gik også til Benin.

Nemlig til en storby Klouekanmey bestående af tre næsten sammenvoksede byer med et samlet indbyggertal på ca 200.000 ca 3 timers kørsel fra storbyen Cotonou.

Pladsen, der var udvalgt til kampagneplads, var en tidligere mark, hvor bønnehøsten netop var afsluttet. Stubbene stod stadig enkelte steder, men ellers var marken tom. Bortset fra jord og støv….hvilket alle deltagere fik del i om aftenen, når der blev danset. Der var der bogstaveligt talt et støvlag af Afrikas røde jord på alt og alle! fortæller Lisbeth Hyldgaard, som deltog sammen med sin mand Per.

– Men ingen tog notits af det, i stedet nød alle musikken, budskabet og dansen. Og når omkring 10.000 -15.000 mennesker danser i Afrika, er der fest og glade dage! Og støv!

Per Hyldgaard sammen med sin afrikanske koordinator af kampagnerne i Benin, Nazaire Hounkpadode.

Interview med kampagnelederen

– Vi har været i Benin mange gange før, og hver gang har det været nogle fantastisk frugtbare kampagner, fortæller Lisbeth, som har snakket lidt med GOs kampagneorganisator i Benin.

Ved alle Gospel Outreachs kampagner i Benin har apostel Nazaire Hounkpadode været kampagneorganisator. Han er en mand af en vis kaliber i sit eget land.

Dels har han været præsident for alle de evangeliske frikirker i landet i mere end 12 år, til trods for at præsidenten normalt kun sidder to år af gangen. (Nu er han vicepræsident.) Dels har han startet sit eget kirkesamfund, der til stadighed vokser i antal og for tiden består af 136 menigheder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han er lokal pastor for “moderkirken” og leder af 2 bibelskoler, der har som hovedformål at uddanne pastorer. Og udover det er han en erfaren kampagneorganisator, der har arrangeret kampagner i 30 år for bla. Morris Cerullo, T.L. Osborn samt Reinhard Bonnke. Altså en meget erfaren mand!

– Hvordan kom du til at samarbejde med Per Hyldgaard?

– Via en fælles bekendt kom vi i kontakt. Jeg ønskede at afholde kampagner ikke kun i de store byer i mit land, og Gospel Outreachs mission er netop at nå ud, hvor ingen andre har været før med evangeliet…. så vi passer fint sammen!


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvordan planlægger man en kampagne på det niveau, som I udfører dem på?

– Når datoerne for en kampagne er fastlagt, begynder vi at søge Gud for byen, hvor kampagnen skal afholdes.

Gospel Outreach er blevet så kendt blandt kirkerne i landet nu, at alle gerne vil have en kampagne i netop deres by.

Alle kan godt lide den måde, vi udføre kampagnerne på. Men der er forskellige “krav”, vi gerne ser opfyldt først, før vi lægger os fast på en bestemt by. Fx er det altafgørende, at pastorerne i diverse kirker i en by er sultne efter en kampagne og ønsker at samarbejde både med os og med hinanden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De ved, at efter en kampagne bliver der mere arbejde til dem, men hvis de er vågne og gode til at følge op efter kampagnen, kommer bliver der rigtig mange mennesker i deres kirker.

Vi har hørt om, at en kirke gik fra 10 medlemmer før en kampagne til 100 efter!

Så begynder vi at se på egnede steder til at afholde selve kampagnen. Er der et godt stadion og hoteller til at huse de forskellige teams, der medvirker. Vi nedsætter diverse komiteer til at stå for alt det praktiske.

Til denne kampagne sendte vi to pastorer afsted seks uger i forvejen for at være tovholdere for de forskellige komiteer.

Ved hver kampagne deltager en lovsangsgruppe fra storbyen Cotonou, og vi har også egen kok og madteam, samt tolke og chauffører og egne bodyguards med på hver kampagne. Mennesker, der uden betaling ønsker at give deres tid og talent for at nå Benin med evangeliet.

– Møder du meget modstand før en kampagne, og hvis ja, fra hvem?

– Vi møder altid modstand. Enten så er det fra myndighederne, der ikke vil stå ved deres aftaler og tilladelser til at bruge kampagnepladsen eller til at bo på de forskellige hoteller.

Vi møder rigtigt meget korruption. Eller voodoo præsterne prøver at få kampagnen aflyst.Der kan også komme modstand fra den katolske kirke (i Benin er den katolske kirke ofte involveret i voodoo), eller der kan være modstand fra muslimer, der bor i området.

Vi har prøvet det hele, men har også oplevet, at hver gang er det lykkedes at gennemføre kampagnen med stor positiv effekt for byen.

– Har det overhovedet en betydning for landet, at Gospel Outreach afholder så mange kampagner i Benin?

– Det har rigtigt stor betydning. Lige nu ser vi, at islam vokser rigtigt meget. Det gør islam bl.a., fordi muslimske selskaber tilbyder at lave veje, skoler, brønde mm. gratis, hvis mennesker vil blive muslimer. Og mange ved ikke bedre end at tage imod.

Så det er vigtigt i disse år, at vi arbejder hurtigt, så landet ikke bliver islamisk, men istedet kristent. Vi er nødt til at give folk en fair chance for at vælge Jesus.

Derfor har vi også forsøgt på at gøre opfølgningsarbejdet efter hver kampagne så “fintmasket” som muligt. De mennesker, der giver respons på opffordringen til at tage imod frelse på kampagne-aftnerne, får alle et lille hæfte med de næste skridt i troen.

Mange har ikke en bibel og kan måske ikke læse særligt godt, men dette lille hæfte kan vejlede dem videre efter det første “ja”.

I hæftet ligger også en oversigt og adresser til byens kirker, plus at de har givet deres egen kontaktinformation til opfølgning af kirkerne, så nu er det op til dem selv at holde fast i troen på Jesus.

Det er altid spændende at se, hvor mange de forskellige præster får fulgt op på…

Næste år er der planlagt fire store kampagner i Benin, hvor Gospel Outreach bevæger sig mere nordpå med sine kampagner.

Carsten Majland fik Bekræftet, at det virkelig var sandt.

Dansk deltager fik set drømmen i virkeligheden

Carsten Majland Jensen, Aalborg siger:

“Jeg var så priviligeret, at jeg fik lov at være med på denne kampagne i Benin.
Jeg husker, da jeg i sin tid arbejdede på AKTV (Aalborg Kristne TV) og i den forbindelse fik lavet et par udsendelser med Lisbeth og Per Hyldgaard, hvor de fortalte om drømmen om, at de en dag ville nå de store skarer af mennesker med evangeliet om Jesus.

Nu har jeg ikke kun hørt om, hvordan de er blomstret i denne tjeneste, men jeg har ligeledes fået lov at se og opleve det, de dengang fortalte begejstret om ville blive en virkelighed!

Denne tur var mit første besøg i Afrika, og jeg kan ikke andet end med begejstring fortælle om, hvordan denne tur har gjort stort indtryk på mig. I særdeleshed den åbenhed, der var for evangeliet blandt Benins befolkning.

Per Hyldgaards klare evangeliske forkyndelse gik lige ind.
At få lov at se børn og voksne i tusindtal løbe frem for at give deres liv til Jesus, var en helt fantastisk oplevelse.

Jeg fik lov at se, hvordan Gospel Outreach levede missionsbefalingen ud (som står i Mattæus 28:18-20), ved ikke kun at forkynde evangeliet til frelse, men også at bruge den autoritet, som er givet os til at helbrede og sætte folk i frihed.

Men hvad der også gjorde stort indtryk på mig, var at se det forarbejde, der var gjort op til kampagnen og opfølgningen, der blev gjort derefter. Nye kirker skulle startes op, byggegrunde bebygges med kirkebygninger og pastorer til kirkerne skulle være klar til lige efter kampagnen.

Alt dette var der styr på.
Denne strategi har jeg stor respekt for, da opfølgningen af en kampagne ofte kan være det, der halter lidt efter, men med Gospel Outreach oplevede jeg, at de var på forkant med denne vigtige del, siger Carsten Majland Jensen.

Kampagnen i december

I alt blev der holdt møder fire aftner i træk, og vi så igen folk komme langvejs fra for at være med. Hovedbyen hedder Klouekanmey, og med opland plus de sammenvoksede byer omkring bor der ca 400.000 mennesker i dette område.

Om dagen var der pastor- og leder-seminar, hvor 437 ledere og pastorer fik god undervisning af både danske og lokale undervisere.

Formålet med at holde seminar/konference for pastorer og ledere, er at inspirere og udruste dem til at fortsætte det gode arbejde, de allerede gør.

I et land hvor det ikke er kristendommen, der fylder mest i det åndelige billede, er det vigtigt at opmuntre og støtte så meget som muligt.

Det er selvfølgelig også en bonus for alle pastorerne at være sammen og medvirke på lige fod under kampagnen, bl.a. med at skrive navne op på de nye i troen samt at være i forbønsteltet, hvor der bliver bedt for specielle behov og udfrielse.

Mange pastorer har måske aldrig set hinanden før og har måske følt sig som “Palle alene i verden”, men pludselig oplever de, at der er flere som dem, med samme tro, mål og vision her i livet. Det alene skaber tro.

Sidste dag på seminaret får alle, der ønsker det, bogen “The Shepherd’s Staff” (oversat til fransk), som er en praktisk bog til pastorer.

På de fire aftner, kampagnen varede, gav 9411 mennesker respons på, at de vil leve med Jesus hver dag resten af deres liv!

Det er altid en glæde at se, hvor sultne mennesker er efter Jesus.
Efter frelsesbønnen var der som vanligt bøn for alle, der havde behov for bøn, og mange tusinde gik hver dag frem for at blive inkluderet i forbønnen.

Kvinden her blev helbredt fra ekstrem eksem over hele kroppen.

Kvinde helbredt for eksem

Et par af de vidnesbyrd, vi efterfølgende hørte, var bl.a. en ung kvinde som i månedsvis havde været plaget af voldsom eksem på hele kroppen. Hun blev helbredt.

Hun havde været med på en af de første aftner og var blevet bedt for, og de næste par dage var eksemen blusset så voldsomt op, at hun blev nødt til midt under mødet 3. aften at løbe hjem efter sin antikløe-medicin.

Men hun blev ved med at tro på sin helbredelse, og sidste aften sad hun helt oppe foran og var den første fremme til forbøn, og Gud svarede på hendes desperation om helbredelse og gav hende en helt ny hud på de angrebne steder!

Hun havde sin mobiltelefon med, hvor hun viste billeder af, hvordan hendes hud havde set ud før…

Denne kvinde fortalte glad, at hun nu kan høre igen…

Helbredt for tumor

En mor kom op til platformen med sine to tvillingedrenge på 7-8 år.

En af drengene havde en stor tumor i scrotum og var hæmmet af dette, men under forbønnen forsvandt den, og nu stod han her og gav Gud æren for miraklet…

Den sidste aften på kampagnen kom en lille ældre dame op og fortalte med stor glæde, at hun havde været næsten døv, men Gud rørte hende en af de foregående aftner, og nu kunne hun også se, da Gud denne aften havde helbredt hendes dårlige syn. Hendes søn kom op og bekræftede det hele. Så det var en glad dame, Per Hyldgaard blev mødt af på platformen.

Mange flere fortalte om, hvordan de havde fået hørelse, syn og bevægelighed igen, og om hvordan tumorer forsvandt under forbøn, fortæller Lisbeth, der ikke giver sin mand, men Gud al æren, og takker for al forbøn og økonomisk støtte til denne kampagne.