Fejloversættelser i Bibelen

I et læserbrev i Kristeligt Dagblad bliver Jesus endnu en gang skudt i skoene, at han har sagt noget, som han aldrig har sagt eller ment. Skribenten er dog undskyldt, da hun citerer en misvisende oversættelse fra den ordrette, danske autoriserede bibel.

Flertallet af teologer og andre, som ikke har en sprogvidenskabelig uddannelse i oversættelsesteori og -praksis, har en tendens til at mene, at jo mere ordret en bibeloversættelse er, jo mere nøjagtig og pålidelig er den. Det er desværre en misforståelse.

Et af de steder, hvor man møder denne misforståelse, er det ordsprog, hvor den autoriserede oversættelse fra 1992 har oversat med: ”Enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.” (Mattæus 25,29).
Der er to problemer i denne oversættelse. For det første giver det ingen mening. Man kan ikke blive frataget noget, man ikke har. For det andet er det forkert at oversætte det græske ord (echein) med det danske ord ”at have”. Det kan man gøre i nogle sammenhænge, men ikke i andre. Det græske ord betyder meget mere og andet end det danske ord. Det indebærer at tage ejerskab og bruge det, man har fået.

Denne betydning ses tydeligt, hvor Jesus siger: ”Den, der har ører, skal høre.” Da alle har ører, er det ikke et spørgsmål om at have ører, men om at bruge sine ører til at høre med. Det drejer sig om at tage ejerskab og handle på det, man har hørt. ”At have ører” er en talemåde, som forekommer 16 gange i Ny Testamente.

Nogle gange opgiver selv de ordrette oversættelser at bruge det danske ord ”have” for det græske ord. For eksempel står der om Johannes, at han ”havde sin yderkjortel af kamelhår.” (Mattæus 3,4). Her siger den ordrette fra 1948: ”Johannes havde klæder af kamelhår”. Det er blevet justeret i oversættelsen fra 1992 til: ”Johannes bar klæder af kamelhår.” Det er ikke kun et spørgsmål om at eje en sådan profetkappe, men også det at have den på, altså at bruge den.

Går vi nu tilbage til det ofte citerede og misbrugte ordsprog om at den, der ikke har noget, får frataget det, han ikke har, kan vi se, at det ikke er et spørgsmål om at eje noget eller ikke. Nej, det er et spørgsmål om at tage ejerskab af det, man har fået, og bruge det efter hensigten.

Man kunne have håbet, at en mere mundret og fri oversættelse som Den Nye Aftale ville være kommet med en meningsfuld og korrekt oversættelse, men nej. Den har oversat teksten som følger: ”Den, der allerede har noget, skal få mere. Men den, der ingenting har, mister den smule, han har.”

At man har fjernet overfloden og tilføjet ordene ”allerede” og ”smule” gør ikke oversættelsen mere forståelig. Det viser blot, at oversætteren ikke har forstået den oprindelige græske teksts mening. Der er ikke tale om at have/eje noget, men om at tage ejerskab, at bruge det, man har fået. Og læser man ordsproget i sammenhæng med lignelsen om de betroede talenter, burde det være indlysende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De havde alle fået betroet talenter, men den ene tjener brugte ikke den talent, han havde fået, og derfor blev han frataget talenten igen. Et lignende ordsprog findes på engelsk: ”What you don’t use, you lose.”

Bibelen på Hverdagsdansk oversætter med: ”Alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik.”