Folkekirken vil reducere CO2

De gamle kirkebygninger kan gøre det svært for folkekirken nå helt i mål med at reducere CO2, mener biskop Peter Fischer-Møller. Til højre ses de grønne kirkers logo.

Biskopperne ønsker at oprette en gruppe, som skal arbejde med, hvordan folkekirken håndterer klimaudfordringerne og lever op til den nationale målsætning om mindre CO2-udslip.

Folkekirken skal arbejde fokuseret for at leve op til den nationale målsætning om en 70 procents reduktion af CO2-udslip frem mod 2030 Det har folkekirkens biskopper besluttet under en samling den 3.-8. januar, skriver folkekirken.dk.

De fremhæver, at der allerede er iværksat mange lokale initiativer i menighedsråd og provstiudvalg, ligesom udvalget Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd igennem 10 år har arbejdet målrettet med klima- og miljøtiltag i kirker.

Med biskoppernes beslutning forsøger man at gøre en samlet strategisk indsats for hele folkekirken. Et af de steder, der er stor fokus på, er varmeforbruget. Og her kan det godt være, at udfordringerne er for massive, mener biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde.

– Jeg vil ikke garantere, at vi lykkes med det, fordi vi i folkekirken har nogle særlige udfordringer med middelalderlige kirker og andre historisk værdifulde bygninger. Men vi vil gøre, hvad der er muligt, for at bidrage til som samfund at nå målet, siger biskoppen til Kristeligt Dagblad.

Nu vil biskopperne gå til kirkeminister Joy Mogensen (S) og foreslå, at der bliver oprettet en arbejdsgruppe, som skal indsamle og formidle erfaring på landsplan om større og mindre projekter.

Derudover vil biskopperne sætte klimaet på dagsordenen på alle niveauer i folkekirken, så man i fællesskab kan drøfte forslag til, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne og den nationale målsætning om at nedsætte CO2-udslippet.