Sharon Stones profetiske ord til menigheden i Danmark

Danmark har brug for at finde sin sande identitet, hvis vi skal dele den vækkelsesånd, der vil komme til Norden. Og så skal vi have et stærkt kendskab til Bibelens ord og tilbage til grundsandhederne igen, sagde Sharon Stone til et profetisk møde i Roskilde onsdag.

Sharon Stone

”Profet Dr. Sharon Stone vil i år forløse sit profetiske ord for Danmark fra Roskilde. Et ord, der vil bane vej for enhed og fokus, og give vægterne direktion og klarhed m.m.”

Med den indbydelse var forventningerne sat. Enhed og fokus, direktion og klarhed. Hvem ønsker ikke det – både for Danmark og personligt?

Sharon Stone har været i Danmark mange gange og er bredt anerkendt for sin profetiske gave og sit arbejde. Så det var et kendt ansigt for mange af tilhørerne.

Og der var fyldt godt op i Roskilde Baptistkirke, hvor mødet fandt sted. Omkring 150 mennesker havde fundet vej til det profetiske møde, som ikke var for en bestemt kirkeretning, men åbent for alle.

Mødelederen slog fast, at kristentroen er en åbenbaringstro. Hun opfordrede til at være åben for, at Gud kunne tale til hver enkelt.

– For Gud kan tale til menigheden gennem en profet som Sharon Stone, men dermed også til os, ”for hvem er menigheden? Det er jo os”, slog mødelederen fast.

Profetisk tid?

Der bliver måske ikke talt så meget om det profetiske i Danmark, men måske er der en ny profetisk bevægelse på vej? I hvert fald var interessen her stor.

Stone tager ordet. Den lille kvinde træder op på scenen. Hun går lidt skævt og ser ud mod publikum. Hun begynder at tale om, at der vil ske noget nyt:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Når han siger, at ”nyt er altid nyt”, så kan jeg ikke polere det så meget, som jeg gerne vil.
Jeg kommer fra en generation, der gerne vil udmærke sig, forklarer hun.

Men hun nævner, at vi i det nye år ikke nødvendigvis vil føle, at alt er under kontrol eller går godt:

– Det er ikke en sæson, hvor man vil føle sig overdrevent tilpas. Helligånden er vores trøster. Og det er, fordi han vil trøste dig – efter at have gjort dig utilpas! sagde hun med et glimt i øjet.
Hun fortalte, at vi hører meget om klimakriser i medierne. Men vi vil også mærke Guds varme ånde på vores land. Og vi vil se det sande profetiske komme op.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Der vil blive lagt en ny grundvold i jeres land. Folk vil komme løbende til jeres hus.
”For de føler ikke længere, at de skal holde afstand til mig”, siger Gud.  ”Ligesom syndere ønskede at være med mig, sådan vil de også ønske at være hos jer (kristne red.). Og jeg vil vise mig hos jer med mirakler og undergerninger”. De vil blive overraskede over hans nærvær, profeterer Sharon Stone.

Sharon Stone ses her sammen med oversætteren Jan Lindell i Roskilde Baptistkirke.

Personlige profetier

Sharon Stone udpeger nogle blandt publikum og beder en længere offentlig bøn for dem.
Den handler om, at de er født, inden tiden var moden til det, som de skulle gøre. Men nu er tiden inde.

Det profetiske kan måske godt virke lidt fremmed for mange kristne, men Sharon Stone fortæller lidt om hendes måde at høre fra Gud på:

Ser overskrifter

– En af de måder, Herren giver mig åbenbaringer på, er, at han giver mig et syn af overskrifter i aviser. Før Trump blev valgt, så jeg, at han blev valgt. For nogle år siden gav Herren mig en anden avisoverskrift: Der står ”Vulkanudbrud i Island”. Vi profeterede det – og så det ske.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Jeg fik et syn om, hvad de nordiske avisforsider vil sige, siger hun til den spændte forsamling og forklarer, at hun taler om de verdslige medier. Overskriften er: ”Vækkelse er her” siger hun og der bliver klappet og hujet i salen.

– Når vi taler om vækkelse, så kan vi ikke længere samles og bede om det. Gud spørger os i stedet: Hvad gør I med vækkelsen? Vi lader vækkelsesånden vække os selv og strømme ud igennem os. Herren siger: Jeg beder jer om at lære at forvalte vækkelse. Det her er en anderledes tid og dag. ”Ny er det nye normale”, slår hun fast.

Vendepunktet

– Gud taler til jer og siger: Det er vendepunktets æra. Det er som en vægt: Når alt er i fuldkommen balance, så ser det ud til, at intet flytter sig. Men når der er større vægt på en af siderne, så ændrer alt position på et øjeblik. Herren siger: Jeg vil forandre tingene på et øjeblik. Det vil ske så hurtigt, at I vil opleve jer forvirrede. Jeg har lovet jer det, men det er, fordi I har ventet så længe på det.

Mundens renhed

– Mange profeter taler om, at det her er ”mundens tid” – men så mange taler om det, så det vil jeg ikke gøre. Men jeg vil bare sige, at du slipper ikke afsted med at snakke på samme måde som før. Der vil komme en ny overbevisning om synd og autoritet. Bibelen siger, at vi kan velsigne og forbande. Og at vi vil blive holdt til regnskab for hvert et tomt ord. Vi vil blive mættet med hvert tomt ord, vi har sagt, sagde hun blandt andet.

– Renheden i din mund vil frembringe sådan en autoritet, at vi igen vil høre beretninger om, at regnen stoppede, og der vil komme ild fra himlen. Gud siger, at vi skal gøre større ting, end Jesus gjorde. Det største show på jorden.

Ord til profeterne

Hun talte om profeterne. Vi beder om dem, men når de så siger, at de er profeter, så synes vi ikke, man skal tale om, at man er profet. Derfor er det svært at stå frem i Danmark, hvis man er profet.

– Til profeterne siger Gud:
Jeg vil forløse mit ord med større klarhed. Det vil blive forløst med større autoritet og præcision. Et større territorie. På grund af det ord I vil bære, så vil jeg give jer ord, der vil føre jeg til steder, hvor I vil have indflydelse.

Danmarks parlament vil opleve en stærk profetisk effekt – og også universiteterne.

– Den samme lidenskab I brugte til at nå ind i hulen, samme lidenskab vil jeg bruge jer til at løbe ud af hulerne. Mine apostle og profeter vil blive meget synlige. Mange vil spørge: Hvor kom de alle fra?

Hun beder om, at Gud vil knække menneskefrygt og religiøsitet fra profeterne, så de ikke længere er bundet af det.

Kende Bibelen

– Jeg tror på, at det at kende Bibelen er det filtreringssystem, der gør, at du kan kende Guds stemme. Det er ikke enten/eller. Det er begge: Logos og Rhema. (Det skrevne bibelske ord og det åbenbarede ord, red.).

Fordi Gud vil promovere profeterne, så vil han også lægge vægt på sit ord. Gud synes ikke, at du er uvidende eller dum, men han vil fokusere på grundsandheder.

Du vil høre prædikener om dåb i Helligånden, om at Jesus er fuldt ud tilstrækkelig. At Gud er almægtig. Om frelsen. Jesus som udfrier og forløser, om Gud som dommeren. Og du siger: ”Det har vi jo lært”. Men Gud siger, at vi skal tilbage til basis af renselsesårsager.

Opgør med en kultur

– Herren siger: Jeg vil skille mig af med en kultur, der er kommet ind. Jeg skaffer mig af med en humanistisk ånd, som er kommet ind i menigheden.

– Til jer, som er kommet for at få et ord: Hvis I ikke drager jeres land ind i dets bestemmelse, så vil I også selv have svært ved at komme ind i jeres egen bestemmelse, advarede hun.

Hun talte igen om, at der vil være et vendepunkt.

– Det vil strømme ud over jeres grænser og vil strømme ud over vores grænser til andre lande. Gud spørger: Vil I være en Mordokaj til disse nationer? I kommer med styrken og vækkelsesånden, så Esther-nationerne kan modtage frelsen.

– Hvordan fortsætter vi det? spurgte hun og svarede selv, at apostle og profeter skal træde frem. Og at der vil komme en stor bønne-vækkelse.

Men der er en nøgle til det hele, ifølge Stone:

– Danmark har brug for en genoprettelse af sin identitet. Bed om det. Profetér om det. Bring nationen tilbage til sin identitet. Gud elsker det enestående i nationen. Men ingen har kraft og myndighed uden ægthed.

Det, der kommer til at forløse Danmark til at strømme over i andre nationer, er identitet, understregede hun.