Søren Kierkegaard med i efterskoleelevers skuespil

Efterskolen Kildevæld byder på skuespil og musik i årets nytårsshow ”Tid til…”, der spiller den 22.-24. januar.

Tør vi se fremtiden i øjnene? Har vi tid og evner til at drømme og tænke nyt? Har vi nok tid til at stoppe op og bare være i nuet? Det er nogle af de spørgsmål, eleverne fra Efterskolen Kildevæld vil vende i dette års nytårsshow, som skolen opfører i slutningen af januar.

Siden skoleårets start har eleverne arbejdet med temaet ”Tid” og kigget på fortid, nutid og fremtid. Nu munder det så ud i deres fortolkninger, oplevelser og tanker over emnet.

Turen har været omkring nogle af de store tænkere. Derfor vil man i stykket også møde Søren Kierkegaard, der er kendt for sætningen ”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.”

Forestillingen kan opleves i Kongreshallen i Kolding onsdag den 22. januar kl. 19.30, torsdag den 23. januar kl. 10 og 19.30 samt fredag den 24. januar kl. 10. Om aftenen den 24. januar vil der desuden være en forestilling for elevernes forældre, søskende og andre pårørende.