Håb fra Peters breve

Hvad er et levende håb? Det giver hæftet svar på med udgangspunkt i 1. Petersbrev 1:3: Vi er ”genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”!

Jørgen Hedager Nielsen formidler de to Petersbreve i syv centrale temaer i livet som kristen: En uvisnelig arv, Guds åbenbarede ord, Vokse i erkendelse, I Jesu fodspor, Forfølgelse og falske lærere, Menighedens liv og mission, Herrens dag kommer.

Bibelstudiet er temabaseret for at undgå de gentagelser, som en kronologisk gennemgang ville indebære. Studiet ud fra temaer er velvalgt og kalder på eftertanke. Følger man Hedagers forslag, kan bibelstudiet ”udruste til et liv i tjeneste”.

Fællesskab, forbøn og fordybelse

Jeg forestiller mig, at hæftet kan bruges til skønne møder i studie-fællesskaber, hvor man sammen læser 1. og 2. Petersbrev og fordyber sig i meningsfyldt samtale om de gode spørgsmål til inspiration, studier, bøn og forbøn samt opgaver. Så vil man få et værdifuldt udbytte af hæftet. Altså ikke bare læse det igennem uden fællesskabet og fordybelsen.

Forordet lægger op til en fleksibel tilgang til studie-fællesskaberne samtidig med, at Hedager giver forslag til arbejdsform og vekselbøn. Arbejdsformen handler om tilegnelse, tjeneste og tilbedelse. Den smukke korte vekselbøn i hæftet er mellem fællesskabets leder og gruppen.

Jørgen Hedager Nielsen har arbejdet som KFUM og KFUK-sekretær, grafisk tilrettelægger, forlagsredaktør på Lohse og journalist på IMT, indtil han gik på pension i 2015. Han er forfatter til flere bøger bl.a. om de sidste tider og Jesu genkomst.

Bevar Fodfæstet

”Bevar fodfæstet” følger efter de syv temaer. Det har spørgsmål til overvejelse af, hvad man har lært og prioriterer fremover. Man kan også selv studere Petersbrevene, men så er det godt at standse op og følge med i en eller flere bibler vers for vers.

Hæftet egner sig ikke til en hurtig gennemlæsning, men vinder netop ved fordybelse. Som anmelder har jeg læst hæftet sammen med to autoriserede bibeludgaver (1931/48 og 1992) vers for vers, og selv de kendte vers vinder ved fordybelse med hæftets inspirerende spørgsmål og forslag. De sidste sider har lidt om forfatteren, Lohses andre bibelstudier og plads til egne noter.

Jørgen Hedager Nielsen
Et levende håb – Syv temaer fra Første og Andet Petersbrev
48 sider. 50 kr. Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: