Vækkelsesleder Rosenius’ betydning for dansk kirkeliv

Denne antologi er skrevet af Flemming Kofod-Svendsen, Ebbe Kaas, Jens Jensen, Kurt E. Larsen og Finn Aasebø Rønne. Hver har skrevet store afsnit om, hvilken indflydelse den svenske prædikant Carl Olof Rosenius har haft på kirkelivet i Danmark, Slesvig-Holsten og Skåne.

Det er antologiens gevinst, at forfatterne har sat materialet ind i en tidshistorisk ramme, som viser, hvordan konger, statsmagt og love har været i spil, da troens udfoldelse er påvirket af det omliggende samfund.

Kirkelig slægtsforskning

Det er især en bog for kirkehistorikere med hovedvægten på vækkelse. Den er fyldt med detaljer, ekskurser og omfattende noter på hver side. Det gør det ikke let at læse for alle og enhver. Forordet og den detaljerede indholdsfortegnelse giver dog et godt indtryk af bogens indhold med gode henvisninger til det store kildemateriale.

Ind imellem er der små konkluderende afsnit, men det er alligevel svært at gribe om helheden i det fyldige materiale.

Forfatterne har beskrevet meget grundigt, hvem der gjorde hvad, hvor de mødtes, og hvordan kontakten udviklede sig geografisk. Det giver også et indtryk af, hvordan frontfigurerne udviklede sig over tid personligt med tro og teologi.

Det ligner en kirkelig slægtshistorie Allerede i Kofod-Svendsens indledende afsnit får man fornemmelsen af en slægtshistorie med hvem, der ”avlede” hvem!

Det begyndte beskedent

Som med mange andre strømninger begyndte det beskedent i private hjem. Folk kendte hinanden både nationalt og internationalt, de mødtes, og sådan spredtes Rosenius’ vækkelsesstil. Man talte om ”de vakte” og ”de gudelige”.

Her er spændende stof om englænderne i Danmark og deres indflydelse, hollændernes indvandring, Indre og ydre Mission, DMS, det Grundtvigianske, pietismen og Herrnhutismen, Brødremenigheden, den fynske vækkelse, ”de stærke jyder”, ”den fjerde retning”, markante prædikanter og udenlandsk indflydelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men i virkeligheden var skellene mellem de forskellige strømninger vævet ind i hinanden og ikke så klare; det gør det svært at tegne et tydeligt afgrænset helhedsbillede.

Vækkelses bevægelser

Udover at beskrive de mange vækkelsesbevægelser inspireret af Rosenius handler meget i bogen om Luthersk Missionsforening og Evangelisk Luthersk Missionsforening. Her er det som med slægtshistorie, at det måske mest vil interessere dem, der har tilknytning til disse. Der er meget stof om frontfigurerne, stifterne og meget detaljerede beskrivelser af enkeltpersoner, både kendte og mindre kendte samt deres indbyrdes forhold.

Det er interessant at læse ikke blot om bevægelsernes udvikling lineært, men også om, hvordan bevægelserne havde interne og eksterne spændinger, konflikter og modsat rettede ønsker i forhold til vægtlægning af teologi; især om ikke at være en lovbundet sløv kristen, men snarere at være ”vakt”, ”gudelig” – i dagens sprogbrug ville jeg forstå det som ”troende” eller ”personlig kristen” – afhængig af den enkelte kirkeretnings terminologi.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Beskrivelserne handler også om vægten mellem retfærdiggørelse, nåde og helliggørelse. Andre emner er lægmandsforkyndelse, dåbssyn, et klart Israels-syn, reformbevægelser samt forholdet til statskirken.

Omfattende kildemateriale

Rosenius’ indflydelse bredte sig i Skåne og Østdanmark (Bornholm), gennem Jylland samt syd for den dansk-tyske grænse over tid og var fra starten svensk inspireret. Forfatterne beskriver detaljeret det geografiske persongalleri, udvikling og indbyrdes relationer.

Hele bogen er præget af, at forfatterne har efterforsket et kolossalt stort materiale på begge sider af Øresund fra arkiver og private samlinger bl.a. i form af breve, tidsskrifter knyttet til Rosenius’ indflydelse, stof fra ældre personer, dagbøger og meget mere. Bogens kildemateriale giver et samlet leksikalt udgangspunkt, som andre forskere også kan have nytte af at dykke ned i.

Red. Lars Brixen: Rosenius i Danmark – en antologi om den rosenianske vækkelse i Danmark
413 sider. 250 kr. ELM-forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: