Overgivet til Guds plan?

Af Kasper Rahbek Pedersen. Præst i Aalborg MenighedsCenter

Gud har en plan for dit liv. Det lover han os selv. Men i det praktiske har vi svært ved altid at overgive os til den plan. I stedet lægger vi planer for Gud i vores liv og undrer os over, hvorfor han ikke opfylder dem. Venter du på, at Gud hjælper dig med din plan? Eller er du overgivet til hans?

I dagens tekst underviser Jesus en stor menneskemængde om, hvad det koster at være hans discipel.

Og han går lige i flæsket på vores planer, når han indleder med, at vi må sætte ham højere end både forældre, ægtefælle, søskende, børn – ja, endda vores eget liv. Prioriteringen af ham må få vores kærlighed til familien og vores eget liv til at ligne had i sammenligning.

Faktisk siger han, at de der ikke er villige til at bære deres eget kors, slet ikke kan være hans efterfølgere. For skaren, der fulgte med ham, stod det helt klart, hvad det betød: Hvis man bar sit eget kors, var man på vej til sin egen død.

”Har I beregnet omkostningerne ved at være min discipel?” spørger Jesus i søndagens tekst.

Der er en pris

Jesus spørger, om tilhørerne – det omfatter også os – har beregnet omkostningerne ved at følge ham. Der er altså en pris.

Han sammenligner endda dette med omkostningsberegningen ved byggeri og krig. To ting, der har det tilfælles, at de begge har en enorm høj pris.

Det er nemt at forfalde til kun at fokusere på invitationen til frelse og glemme denne pris. Den invitation til at tage imod ham er selvfølgelig fuldstændig afgørende. Jesus har netop talt om dette til menneskemængden før dette afsnit, i historien om den store bryllupsfest.

Men Jesus stopper ikke der, hvor vi måske kan have tendens til. Han gør det klart, at efterfølgelse ikke kun handler om at acceptere en bestemt måde at tænke på.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det handler om fuld overgivelse. Det handler om at planlægge hele sit liv efter ham. Med god grund, i øvrigt. For en anden ting, de to ovenstående eksempler har tilfælles, er, at de typisk ender med større omkostninger end forventet.

Samtidig må sådan en omkostningsberegning også inkludere en overvejelse af alternativet. Livet uden Jesus.

For selvom det har en høj pris at følge Jesus, kommer et valg om ikke at følge ham til at koste endnu dyrere. Selv hvis det koster dig din familie eller dit eget liv, er det en mindre pris end prisen for ikke at følge ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Overgivelse til Guds plan, uanset hvad den er

Det er nemt at flyde i ét med verden omkring sig – måske inspireret af andres liv, samfundets forventninger eller misforstået politisk korrekthed. Der er masser af grunde til, at vi kommer til at give førsteprioritet til andet end Gud.

Men den største trussel kommer ikke nødvendigvis fra udpræget dårlige ting. Forkert prioritering af familie, ægteskab, venner eller sågar tjeneste er et lige så stort problem. Det er gode ting, der fortjener høj prioritering, men ikke førsteprioriteten.

Jesus kalder os til at gøre ham til den førsteprioritet. Til at være salt, der både bibringer og fremhæver smag, samt konserverer det gode, så det ikke bliver dårligt.

Får vi prioriteringen galt i halsen, kommer det til at knibe med efterfølgelsen, så snart den går ud over ting, vi prioriterer højere end Gud. Så mister vi evnen til at skille os ud. Evnen til at være salt.
Derfor er det bindende nødvendigt, at du overgiver dig til Guds plan. Også selvom den ikke ligner din. Ja, faktisk uanset hvad den er.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Plads til oprydning

Overgivelse til den plan giver plads til oprydning. Det er der brug for i ethvert liv. Også dit.
Den befriende sandhed er heldigvis, at uanset hvor meget der skal ryddes op i dit liv, så påtager Gud sig den opgave for enhver, der overgiver sig til Jesus.

Hvilken plan er du overgivet til?

Søndagens tekst: Lukas 14, 25-35

Om at være discipel af Jesus

25 Store menneskemængder fulgte Jesus, og han vendte sig til dem og sagde: 26»Enhver, som vil være min discipel, skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælle og sine børn, sine brødre og søstre – ja, højere end sit eget liv.

27 De, der ikke er villige til at give afkald på deres eget liv og følge mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple.

28 Har I beregnet omkostningerne? Hvis nogen tænker på at starte et byggeri, sætter de sig så ikke først hen og regner ud, om de har penge nok til at gøre det færdigt?

29 For hvis de lægger grunden uden at kunne bygge færdig, så vil alle, som ser det, gøre nar af dem og sige: 30 ‘Se! De begyndte at bygge, men kunne ikke gøre det færdigt.’

31 Eller hvilken konge tør kaste sig ud i en krig uden først at have drøftet med sine rådgivere, om han med sine 10.000 mand er stærk nok til at slå de fjendtlige styrker på 20.000 mand?

32 Og hvis han indser, at det ikke kan lade sig gøre, sender han folk ud for at forhandle om fredsbetingelser, mens fjenden endnu er langt borte.

33 På samme måde,« sluttede Jesus, »kan I ikke være mine disciple, hvis I ikke er villige til at betale, hvad det koster, om det så er alt, hvad I ejer og har. 34 Salt er godt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med?

35 Det kan ikke bruges som gødning, og det ville ødelægge jorden. Man smider det væk, fordi det er værdiløst. Lad dem høre, som har øre!«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk