Biologiske funktioner kan ikke udvikles gradvist

Spørgsmål: Efter at have læst min bog, Enter ID, spørger Steffen Kjærulf: Findes der er et sted en oversigt over alle de ikke-reducérbare kompleksiteter, man indtil nu er stødt på? Godt spørgsmål! I min bog (bøger) har jeg af pladshensyn kun medtaget ganske få eksempler på ikke-reducerbare, k

Få adgang til alle artikler
Du har læst 3 gratis artikler de sidste 30 dage. Vi håber, du fandt det interessant.
For kun 28 kr. pr. måned støtter du, at vi fortsat kan lave anderledes nyheder med en kristen vinkel hver uge.
Hvis du er abonnent på papirudgaven, kan du finde log ind detaljer på side 2.