Som ny hypotese har ID ikke en samlet forklaring på livets oprindelse

Spørgsmål:

Kære Karsten Pultz

Jeg har med stor interesse læst din nye bog Enter ID og synes, de nævnte eksempler på naturfænomener, der ikke kan være opstået ved tilfældigheder, er særdeles overbevisende.

Jeg har prøvet at lede lidt rundt i bogen og på ID-hjemmesider, men kan ikke finde en samlende historie at sætte eksemplerne ind i. Måske har jeg ikke ledt godt nok.

Kreationister har skabelsesberetningen. Neodarwinister deres stamtræ over evolutionen. Jeg ved godt, at ID ikke filosoferer/spekulerer sig ud i noget ikke observerbart, men har ID et stort samlet billede eller teori om, hvordan livet er kommet til at se ud, som det gør i dag? Forestiller man sig f.eks. en meget gammel jordklode?

Kan man tilslutte sig de geologiske tidsaldre minus darwinisternes tilfældige mutationer? Hvornår har intelligensen grebet ind, successivt eller i begyndelsen? Gør den det stadig som opretholdende kraft?

Jeg ville være glad for et kort svar eller en henvisning til en hjemmeside. Måske er ID-forskerne heller ikke enige.

Venlig hilsen
Marie Jensen
pensionist


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar:

ID tilbyder ikke en samlet forklaring på, hvordan livet opstod, og hvordan mangfoldigheden kom til at se ud, som den gør. Som naturvidenskabelig hypotese beskæftiger ID sig udelukkende med at fremlægge evidens for, at levende organismer er skabt af en intelligens. ID handler kun om årsagsforklaring, ikke om hvor vi kommer fra, og hvorfor vi er her.

Det er forståeligt, at mange mennesker finder det utrygt, irriterende eller videnskabeligt mangelfuldt, at ID ikke giver en fuldstændig forklaring på livets oprindelse og livets historie.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kreationismen og neodarwinismen tilbyder hver især den fuldkomne forklaring på disse spørgsmål. Man skal dog vide, at begge indeholder en lang række antagelser, som ikke bygger på observation, men som alene må accepteres ud fra et trosspørgsmål.

Kreationisters udgangspunkt er, at Bibelen rummer den fulde sandhed om livets tilblivelse, neodarwinisternes udgangspunkt er, at tilfældige fysiske processer kombineret med naturlovene har produceret alt levende.

ID afholder sig (indtil videre) fra at komme med forslag til en samlet forklaring på livets oprindelse. Dette skyldes til dels, at ID er en ny hypotese, som researches af ganske få forskere, hvilket gør, at vi endnu ikke har ret mange data til at bygge en samlet forklaring på. Endvidere har stort set al forskning haft udgangspunkt i, at evolution er et faktum.

Havde de evolutionskritiske stemmer været accepteret i akademia hele vejen gennem det tyvende århundrede, havde ID i dag måske haft data, der kunne underbygge en mere fuldkommen forklaring.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er vigtigt at holde sig for øje, at kreationismen er et religiøst projekt, som tager udgangspunkt i Bibelen – og ofte i en bestemt fortolkning af Bibelens skabelsesberetning. Neodarwinismen er, vil jeg påstå, også et religiøst projekt, men med modsat fortegn, som tager udgangspunkt i, at liv er kommet af sig selv gennem tilfældige processer.

ID er et rent videnskabeligt forskningsprojekt, som alene med udgangspunkt i observation hævder, at egenskaber ved liv bedst lader sig forklare med intelligens som årsag. ID kan synes mangelfuld, men det er uhyre svært at opnå hurtige resultater indenfor et forskningsområde, der ikke modtager en eneste skattekrone og som samtidig er lagt for had af den etablerede akademiske elite.

Professor i biokemi Michael Behe.

Forskellige ID-tilhængere har, som Marie korrekt formoder, divergerende forestillinger om, hvordan livets historie kunne se ud, men disse formodninger er, skal det kraftigt understreges, ikke en del af ID-hypotesen.

ID-bevægelsen rummer folk med anskuelser lige fra ung- og gammeljordskreationisme til kristne uden en fastlagt fortolkning af de bibelske tekster. Da ID er en videnskab, som ikke forholder sig til trosspørgsmål, er der også både agnostikere og jøder blandt de forskere, der tilslutter sig ID.

I Danmark er der opstået den myte, at professor Michael Behes personlige forslag til, hvordan livets historie kunne se ud, repræsenterer ID. Dette må jeg på det kraftigste dementere. Behes og andres personlige bud på det større billede står for deres/vores egen individuelle regning og er ikke en del af ID-hypotesen.