Småbørn adskilles fra deres forældre på Kærshovedgård

– Danmark er et kristent land. Derfor skal vi behandle dem, der allerede er i vort land, ordentligt!

Det sagde initivativtager Gerda Abildgaard, der er frivillig i Røde Kors, da hun bød velkommen til en høring med titlen ”Hvor er min mor?” i Aarhus den 15. september.

Høringen, der var arrangeret af Røde Kors’ volontører ved Kærshovedgård og SOS Racisme, havde fokus på, at afviste småbørnsforældre på Udrejsecenter Kærshovedgård kun må besøge deres familie to gange om måneden med overnatning.

– Deres ægtefælle har fået opholdstilladelse, men de selv sidder fast på udrejsecenteret, fortæller Gerda Abildgaard. ”Mor eller far er væk, fordi de er internerede langt væk fra hjemmet. Børnene bliver ulykkelige og mistrives i skole og børnehave, fordi de savner mor eller far”.

Fængselsstraf for at prioritere syge børn

Der blev nævnt flere eksempler på ulykkelige situationer, fx. at en far måtte afhænde sin forretning, da han ikke alene kunne klare at passe sine tre små børn. Den såkaldte opholds- og meldepligt er også skyld i, at to mødre med små børn har været i fængsel i op til tre måneder, fordi de har prioriteret et sygt barn frem for meldepligten på Kærshovedgård.

Under høringen var der oplæg ved Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors, Andreas Steenberg, folketingsmedlem, RV, fængselspræst i Ellebæk Per Bohlbro, advokat Helle Holm Thomsen, advokat Jakob Fastrup og Rahima Abdullah, der er gymnasieelev, flygtning fra Syrien og samfundsdebattør.

Resolution henviser til FN’s Børnekonvention

Høringen mundede ud i en resolution stilet til statsministeren, regeringen og Folketinget med opfordring til blandt andet:

”- At anerkende alle børns ret til et familieliv med både far og mor samt sørge for, at børn af afviste asylansøgere på Kærshovedgård og Ellebæk ikke fratages denne ret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– At anerkende begge forældres ret og pligt til i det daglige familieliv at yde det bedste for barnet og hinanden og sørge for, at det bliver muligt for både far og mor at yde omsorg for barnet, jf. Børnekonventionen Art. 5”.

I flere af punkterne i resolutionen henvises til artikler i Børnekonventionen, og det understreges, at det ikke bør være kriminelt at tage sig af sine børn.

FN’s Børnekomité opfordrede i oktober 2017 Danmark til at sikre, at barnets tarv er et primært hensyn i alle beslutninger og aftaler i udlændingesager.


Artiklen fortsætter efter annoncen: