2.738 blev frelst ved storskærms- kampagne i Benin

Per Hyldgaard prædikede samtidig i 11 byer i fire dage.

I weekenden den 12.-15. november forsøgte den danske missionsorganisation Gospel Outreach noget helt nyt i deres bestræbelser for at komme ud med evangeliet.

– De restriktioner, der for nuværende er over hele verden, har jo virkelig begrænset os i at kunne rejse ud og holde kampagner, siger Per Hyldgaard.

Han er grundlægger og leder af organisationen Gospel Outreach.

– Evangeliet skal dog stadig forkyndes! Derfor besluttede vi at gøre noget utraditionelt og nyt, nemlig at forkynde via storskærme i Benin.

11 byer

I 11 byer over hele Benin blev der lejet forsamlingshuse og stillet storskærme op. I 4 aftner i træk blev evangeliet forkyndt af Per Hyldgaard. Det var prædikener på video optaget fra tidligere kampagner, der blev vist. Dermed var de også allerede tolket.

Totalt fik mange tusinde mulighed for at høre evangeliet. De byer, der blev satset på, var nemlig i områder, der normalt ikke er relevante for en stor kampagne på grund af logistik mm. Nogle af byerne var dog potentielt kommende kampagnebyer, hvor Gospel Outreach regner med indenfor de kommende par år at afholde en ”rigtig” kampagne.

På den måde havde projektet også en forberedende funktion, da folk og kirkeliv nu har fået en smagsprøve på, hvad der er i vente.

Sendt på lands-radio

Et af aftenmøderne blev også sendt på landsdækkende radio, så mange afrikanere kunne høre den danske prædikant prædike i deres eget hjem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Samlet set gav 2.738 respons på frelses-invitationen i løbet af de 4 dage.

Lokale kirker har noteret navnene på disse til efterfølgende opfølgning. Der er faktisk allerede startet 3 nye menigheder som resultat af projektet.

Denne mand var døende og indlagt på sygehus. Han blev transporteret til et af kampagnestederne og oplevede at blive helbredt.

Mange helbredte

Mange vidnede også om helbredelse. Selv når de sad og så denne video-forkyndelse, oplevede de at blive helbredt!


Artiklen fortsætter efter annoncen:En døende mand, som var indlagt på hospitalet, blev bragt i bil til et af kampagnestederne. Han var så svag og syg, han ikke kunne komme ud af bilen, men lå i bilen og lyttede til den kristne forkyndelse. Mens han lyttede, følte han mere og mere styrke kom til ham. Så meget, at han fik sig slæbt ind til selve mødet.

Da der blev bedt for de syge, mærkede han, at Gud rørte ved ham, og han rejste sig op og var helbredt, fortæller de lokale arrangører af kampagnen.

”Vi er tilfredse med projektets gennemførsel, og taknemlige for hvad Gud har gjort i menneskers liv, siger Per Hyldgaard.

– Men der er også bred enighed blandt de implicerede parter om, at det ikke kan erstatte en kampagne, hvor vi forkynder in person, siger Hyldgaard.


Artiklen fortsætter efter annoncen: