Imponerende sønderjysk storbiografi

De tørre tal siger en stor del af det. 354 siders basis-tekst, efterfulgt af 40 siders noter til stort og småt, hvortil kommer litteraturliste og et fyldigt stikordsregister. Noget, jeg jævnligt efterlyser! En imponerende sag, der forener sønderjysk personal-, kirke- og integrationshistorie, set gennem én mands optik. Martin Schwarz er navnet, og den delvise navnelighed med bogens forfatter er ingen tilfældighed; han var dennes morfar.

Jeg ser, at Martin Schwarz Lausten i 2012 har modtaget Dansk Forfatterforenings faglitterære pris for formidling. Det forstår man så udmærket, når man udsætter det foreliggende værk for en nærmere prøvelse.

Umiddelbart er et emne som den kirkelige genforening jo nemlig ikke den helt indlysende natbordslæsning (med mindre man ikke kan få det knastørt nok): Det er virkelig bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad forfatteren formår at levendegøre sit emne – noget, der bl.a. sker ved hjælp af allehånde citater fra de mange originale kilder. Man må virkelig kippe med flaget her!

Forfatter Martin Schwarz Lausten er barnebarn af grænselandspræsten Martin Schwarz.

1906-1940: så længe stod Schwarz’ præsteliv på i det sønderjyske. Til alle tider fastholdt han at ville være ”hele sognets præst”, en tanke, der også i dag er vigtig – ikke mindst i et globaliseret Danmark. Udøvelsen af ”Retfærdighed i kristen Aand” blev en vigtig del af den kirkelige genforening, og det samme blev sprogpolitikken.

Teologisk set forsøgte Schwarz at holde sig fri af de indbyrdes stridigheder, der måtte være omkring den rette udlægning af Skriften. Men i bibelsyn var han fundamentalist, og Bibelen et helt personligt anliggende for den kristne: I en af sine prædikener beretter han om ”at have set sit eget navn i Bibelen”, ja: at den så at sige ikke handlede om andre end ham selv (s. 201).

Den ”lille” historie belyser her – som så ofte – den ”Store” Historie. Spørgsmål som frelses-vished, alkohol- og afholdsbudskabet, Folkekirkens styre og en stillingtagen til højre-ekstremistiske grupperinger og ”det nationale” var aktuelle dengang som nu.

– Schwarz var både klar og skarp i mælet: ”Satan øver sig på at skabe Antikristendom. Han øver sig på Hitler.” Sagt i 1940.

Martin Schwarz Lausten: Den kirkelige genforening i 1920 og grænselandspræsten Martin Schwarz.
426 sider. Illustreret. 300 kr. Kristeligt Dagblads Forlag.


Artiklen fortsætter efter annoncen: