Metodistpræst Ole Birch 60 år

Ole Birch

Pastor i Jerusalemkirken i København, Ole Birch, fyldte 60 år den 10. december.

Ole Birch er født og opvokset i Odense, hvor han lærte Metodistkirken at kende. Det var især ungdomsforeningen, som han fandt spændende og inspirerende.

Han fik sin udannelse på Metodistkirkens Teologiske Seminarium, Överås, og blev derefter menighedspræst i Horsens og Vonge. Efter nogle år i Frederikshavn blev Ole Birch ansat i en præste- og lærerstilling på ungdomsskolen Lægården i Holstebro. Det var også i denne periode, at han var leder af Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund.

Efter årene på Lægården flyttede Ole Birch til Sjælland, hvor han først var præst i Wesleykirken i Gladsaxe. De seneste år har han været præst i Jerusalemskirken, Metodistkirken i København.

Ole Birch har i alle årene været engageret i Metodistkirkens bestyrelsesarbejde i Danmark og internationalt. Det har betydet, at han har været medlem af kirkens Landsledelse og været distriktsforstander i en periode. En periode var han ligeledes næstformand i bestyrelsen for Folkekirkens Nødhjælp.

Fødselaren har en usædvanlig sproglig formåen, som især viser sig ved simultantolkning fra og til engelsk og tysk. Få kan oversætte fremførte taler, som han kan, og specielt når det gælder det teologiske sprog og forkyndelsen. Ole Birch har desuden ti salmer med i Metodistkirkens Salmer & Sange, nye salmer og gendigtninger.

I Metodistkirkens Nordiske Centralkonference har Ole Birch repræsenteret Danmark i Centralkonferencens Råd. I Metodistkirkens Generalkonference har han repræsenteret Nordeuropa i det, der kaldes Connectional Table, hvor alle kirkens afdelinger samordnes.

Ole Birch trives som præst i Jerusalemskirken, hvor han har sat sit præg på menighedens ledelse og visionsarbejde, et område han også har dygtiggjort sig indenfor med en diplomuddannelse i ledelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen: