Europæisk bekymring over dansk oversættelseskrav til kirker

Den danske generalsekretær i Conference of European Churches, Dr. Jørgen Skov Sørensen.

I et brev til den danske statsminister Mette Frederiksen og kirkeminister Joy Mogensen dateret den 26. januar 2021, udtrykker The Conference of European Churches (CEC) dyb bekymring over et nyt lovforslag om tvungen oversættelse af prædikener på andre sprog end dansk.
Gavner samfundet.

I brevet, som er sendt fra CEC’s hovedkontor i Strasbourg, begrunder CEC’s President Rev.

Christian Krieger og CEC’s generalsekretær Dr Jørgen Skov Sørensen deres afvisning af lovforslaget med henvisning til både historiske, politiske og folkeretslige årsager.

Historisk set er der nemlig utallige eksempler på, at CEC’s medlemskirker har bidraget positivt til samfundet.

Der findes fx også danske lutherske kirker i Spanien og anglikanske kirker i Sverige, hvor man prædiker på modersmålet.

Dette er sket ved, at medlemskirkerne har fremmet brugen af modersmålet i en religiøs kontekst. Her har kirkerne hjulpet migranter med at tilslutte sig og forme nye fællesskaber. Dette er både positivt og gavnligt for integratioenen og for samfundet som sådant.

Negativt signal

Om den politiske betydning af lovforslaget skriver CEC:

“Politisk set opfatter CEC denne type lovgivning som et urimeligt negativt signal i relation til religion og den rolle, som religiøse fællesskaber spiller i samfundet. Ydermere vil det for ikke-danske, europæiske lande og kristne fællesskaber være en indikator for, at deres religiøse praksis og tilstedeværelse i Danmark bliver mistænkeliggjort og dømt utvetydigt problematisk,” hedder det i brevet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Både tyske lutherske menigheder i Danmark og eritreanske ortodokse menigheder vil blive mødt med krav om oversættelse af prædikener, ifølge regeringens omstridte lovforslag. Foto: Sct. Jacobi Kirke i Varde modtog Tværkulturelt Centers aktivitetspris STJERNESTUNDER 2020

Lissabontraktaten

I brevet fra CEC til den danske statsminister Mette Frederiksen (S) og kirkeminister Joy Mogensen (S) henvises blandt andet til Lissabontraktaten om folkeretten, med ordene:

“Hvorfor skulle tyske, rumænske eller engelske menigheder med en lang historie i Danmark tvinges til at oversætte deres prædikener til dansk?

Dette vil belaste Danmarks image som en åben, liberal og fri nation bygget på en kristen arv om individets rettigheder og pligter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I denne sammenhæng fremhæver vi Artikel 18 i Lissabontraktaten, som sikrer enhver europæisk borger retten til ”at bevæge sig og opholde sig frit inden for medlemsstaternes område”.

Retten til at bruge fremmede sprog er fundamental for at denne ret kan udøves fuldt ud,” hedder det i brevet fra CEC.

I strid med menneske-rettighederne

Når det gælder folkeretten, peger CEC også på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (ECHR), som Danmark har tilsluttet sig.

Her fastslås det, at ”ifølge Artikel 9 #2 har enhver borger ”frihed til at udtrykke sin religion eller tro”, og at denne rettighed kun er underlagt restriktioner, der er nødvendige i et demokratisk samfund ”af hensyn til offentlig sikkerhed, for at beskytte offentlig orden, helbred eller moral eller for at beskytte andres rettigheder og frihed”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Denne konvention er en del af dansk lov. Hvis et forslag påfører finansielle og praktiske byrder, som ikke er nødvendige for at opretholde orden, helbred og moral, vil et sådant forslag være en hindring i den fulde realisering af religionsfrihed og tro ifølge ECHR.

Endelig vil CEC understrege Danmarks lovmæssige forpligtelse overfor The European Charter of Regional and Minority Languages fra Europarådet, som trådte i kraft i år 2000. Dette dokument angår især de tysktalende fællesskaber i Danmark.”

Kirker skaber forsoning

– Siden starten af den kolde krig har CEC været et mødested for kirker fra både Øst og Vest på tværs af geografiske, politiske og kulturelle forskelle.

Den bilaterale og multilaterale dialog mellem kirker, og forsoningen efter Anden Verdenskrig, var vigtige emner, og solidaritet mellem foreskellige europæiske lande og kirker har altid stået centralt, påpeges det i brevet fra Strasbourg.

Kirkernes røst

I brevet forklarer Conference of European Churches om sin egen rolle:

– CEC arbejder på at fremme fred, retfærdighed og forsoning i Europa, styrke kirkefællesskab og kirkens mission og vil samtidig være medlemskirkernes røst i Europa og i særdeleshed ved de europæiske institutioner.

”På denne baggrund og med disse argumenter udtrykker CEC sin bekymring over lovforslaget om tvungen oversættelse af ikke-dansk-sprogede prædikener til dansk.

Vi ser frem til at modtage jeres svar og vil stå til rådighed for at diskutere vore bekymringer på et virtuelt møde sammen med kirkelige repræsentanter fra Danamrk og CEC,” slutter brevet, som er underskrevet af president Rev. Christian Krieger og generalsekretær Dr. Jørgen Skov Sørensen.

Kopi til danske præster

Brevet er sendt i kopi til følgende danske kirkeledere og præster:

Peter Skov-Jakobsen, Bishop of Copenhagen, Birger Nygaard – Head of the Ecumenical Office of the Evangelical Lutheran Church in Denmark, Rev. Mads Christoffersen, General Secretary of the National Council of Churches in Denmark, Per Beck, General Secretary Baptist Union of Denmark, og Rev. Anders Gadegaard, Dean of Copenhagen Cathedral, CEC Governing Board.

114 medlemskirker

The Conference of European Churches består af 114 kirker fra alle dele af Europa, uanset om de er ortodokse, protestatiske eller anglikanske.

Et netværk af nationale kirkeråd (National Councils of Churches) holder CEC opdateret på nationale og regionale anliggender, mens partner-organisationer udvikler CEC’s ekspertise på områder som diakoni og migration, og hvordan situationen er for kvinder og unge i medlemskirkerne.

Læs også: Kristne straffes for det muslimer gør