Hold bedeuge derhjemme

Evangelisk Alliances bedeuge i begyndelsen af det nye år plejer at foregå i kirker og missionshuse, hvor kristne mødes på tværs af kirkeskel for i enighed at bede for det kommende år. Bedeugen begynder søndag den 10. januar og fortsætter frem til næste søndag, den 17. januar.

I år forhindrer myndighedernes corona-restriktioner at holde samlinger med flere end 5 personer. Derfor er de fleste arrangementer aflyst.

Udfordringen opfordrer derfor læserne til at bede derhjemme – alene og i familien. Eller i cellegrupper sammen med nogle få medkristne.

Vi gengiver her ugens bedetekster fra Evangelisk Alliance. Teksterne kan også downloades fra evangeliskalliance.dk.

læs mere om bedeugens indsamling her.

Årets tema er bibelbrug

Formand for Evangelisk Alliance, Thomas Bjerg Mikkelsen, skriver om årets tema:

– Bibelen er et fascinerende stykke litteratur. Dens 66 skrifter rummer en lang række af forskellige genrer fra poesi til historieskrivning og fra lovtekster til brevlitteratur.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På mangfoldige måder beskriver den liv og død, glæde og sorg, tvivl og tro, ondskab og tilgivelse, kærlighed og had, krig og fred.

Persongalleriet indeholder forbilleder til efterfølgelse og skrækeksempler til advarsel.
I Bibelen udfolder Guds historie med verden sig. Det er en historie, som vi hver især allerede indgår i og på samme tid inviteres til at blive en del af.

For Bibelen er også Guds ord. Her taler Gud til verden, til sit folk og til dig. Han ønsker ikke, at vi alene skal læse bogstaverne og ordene, men at vi engagerer os med alt, hvad vi er, så budskabet må forvandle vores hjerter, sind og handlinger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor opfordres vi gennem de otte tekster i bedefolderen til at læse, leve, dele, invitere, tænke, opleve, høre og lovprise, når vi sammen går på opdagelse i det bibelske univers.

Lad os finde sammen for på ny at opdage Bibelens fortællinger og bede for, at dets budskab må rodfæste sig i vores liv og bringe forvandling til det land og den jord, som vi er en del af.
Velkommen til bedeugen 2021!

Hvad er Evangelisk Alliance?

Evangelisk Alliance ønsker at kalde kristne til bøn for samfundet, kirken og kristen verdensmission.

Hver måned kan du finde inspiration til bøn på facebooksiden »Skal vi stå sammen og bede for Danmark?«.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du kan også få det månedlige bedetema ved at følge Evangelisk Alliance i Danmark på Instagram.
Hold dig orienteret via hjemmesiden og Facebook om temadage i Evangelisk Alliances regi, bedeugen og andre initiativer og aktiviteter, både nationalt og internationalt.

På hjemmesiden evangeliskalliance.dk kan du finde information om Lausanne-bevægelsen og Evangelisk Alliance i Europa, verden og meget mere.

På Facebook får du løbende opdateringer fra Evangelisk Alliance. Siden hedder »Evangelisk Alliance – Danmark«.

Evangelisk Alliances nyhedsbrev udkommer månedligt. Du kan tilmelde dig på Evangelisk Alliances hjemmeside eller via Facebook.

Globalt netværk

Evangelisk Alliance er et bredt forgrenet fællesskab, der i alt tæller ca. 500 mio. kristne over det meste af verden. Evangelisk Alliance er i løbende kontakt med både det europæiske netværk European Evangelical Alliance (EEA) og det globale netværk World Evangelical Alliance (WEA).

 

Dag 1: LÆS

SALME 119,11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig.

På en konference i Asien hørte jeg en iransk kvinde fortælle sin historie. Hun var vokset op som muslim, men en dag havde hendes kusine inviteret hende med i kirke. I mødet med menighedens lovsang og tilbedelse oplevede hun Guds nærvær, og efter et år gav hun sit liv til Gud.

Hun begyndte at fortælle om Gud til alle hun mødte og var med til at grundlægge flere husmenigheder.

Efter nogen tid fandt myndighederne ud af, hvad de lavede, og begyndte at fængsle folk fra menigheden.

Hun blev selv isolationsfængslet i 25 dage i en lille celle med konstant lys. Hun var ved at bukke under for presset, men under et af de utallige forhør lykkedes det hende at stjæle en blyant. Hun erfarede, at Gud hver dag mindede hende om et vers til opmuntring.

Hver dag skrev hun et nyt vers på væggen, der gav hende styrke nok til endnu en dag. Hun afsluttede sin historie fra scenen: »Jeg beder jer, brødre og søstre, om at lære bibelvers udenad.

Elsk jeres bibelvers! I ved ikke, hvad der kommer til at ske i jeres liv. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle holdes væk fra min bibel, men der i fængslet blev Bibelen mit anker«.

Bedeemner:

Vi takker dig for vores adgang til Bibelen.
Vi bekender, at vi kan lade travlhed forhindre os i at finde tid til at læse dit ord.
Vi beder for bibeloversættelsesarbejdet over hele verden.
Vi beder for menigheder og fællesskaber – at de må vokse i kendskab til Bibelen og dens undervisning.

DAG 2: LEV

LUKASEVANGELIET 10,36-37 Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

Den lovkyndige spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv. Den lovkyndige vidste godt selv, hvad loven sagde; han kendte den ud og ind.

Men da han så ville vide, hvad det vil sige at elske sin næste som sig selv, havde han nok ikke forventet den lignelse, Jesus fortalte. En samaritaner, en af Israels fjender, kendt for at have misforstået hele loven, blev brugt som eksempel på, hvad det vil sige at være næstekærlig. Det er et provokerende udsagn fra Jesus.

Han siger til den lovkyndige, at det ikke kun handler om at kunne hele loven udenad, men også at gå hen og gøre ligeså; at omsætte al Bibelens undervisning til handling i vores liv. Vi kan ikke kontrollere hvem, der er vores næste, men vi kan altid øve os i at være en næste for dem, vi møder. Vi må øve os i at lade os forstyrre i vores hverdag af dem, der har brug for vores hjælp.

Bedeemner:

Vi takker for, at Bibelen viser os, hvad du vil med vores liv.

Vi beder om mod til at adlyde dig, når du siger: »Gå du hen og gør ligeså«.
Vi beder om, at du må åbne vores øjne for dem, som andre ikke ser.
Vi beder for dem, som i vores samfund i dag er de stigmatiserede og marginaliserede.

DAG 3: DEL

• EFESERBREVET 3,14-21 »så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse.«

At være kristen er ikke en solopræstation, men en holdsport. Paulus skriver i sit brev til menigheden i Efesos, at det er i fællesskabet med de hellige, at vi får styrken til at forstå storheden af Kristi kærlighed. Både fordi vi kan mærke den i fællesskabet, men også fordi vi har brug for at høre om den fra andre.

Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer skrev: »Den Kristus, som bor i din brors mund, er altid større end den Kristus, som bor i dit eget hjerte«. Guds tilgivelse, storhed, tålmodighed, retfærdighed og nåde har vi brug for at høre i et fællesskab, så vi kan opmuntre, formane og udruste hinanden.

I corona-isolationen gik det op for mig, hvor stor en gave Gud har givet os i fællesskabet, og jeg takkede Gud for at have et fællesskab, jeg kunne savne. Jeg har brug for andre for at forstå Kristi kærlighed. Jeg har brug for at kunne dele min tro med andre, og jeg har brug for at høre om andres liv og vandring med Gud.

Bedemener:

Vi takker for det kristne fællesskab, som vi kan dele vores liv med.
Vi bekender, at vores fællesskaber kan virke indspiste for nytilkomne.
Vi beder for dem, der på grund af frygt for forfølgelse ikke tør opsøge et fællesskab.
Vi beder om frimodighed til at fortælle andre om storheden af Kristi kærlighed.

DAG 4: INVITÉR

JOHANNESEVANGELIET 4,1-42 Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk: »Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus?«

Den samaritanske kvindes møde med Jesus ved brønden vendte op og ned på hendes liv. Efter både forvirring, en teologisk diskussion og en afsløring af hendes liv, åbenbarede Jesus sig som den, de havde ventet på, som Messias.

Kvinden, der var ilde set i byen, gik straks efter mødet ind til byen, og med fornyet frimodighed inviterer hun resten af byen ud for at møde den mand, der måske er Kristus. Kom og se! Det er en skøn invitation!

Kvinden prøver ikke at lokke de andre i byen til at tro på noget, og hun prøver ikke at skjule noget. Hendes invitation peger ikke på noget, hun selv kan være stolt af, men hun inviterer folkene i byen til selv at undersøge, hvem Jesus er.

Det er dér, vi også må starte – med at invitere folk til selv at undersøge, hvem Jesus er. Kristendommen handler ikke om at tilegne sig bestemte evner eller kundskaber, men om at finde ud af, hvem Jesus er.

Og Jesus møder vi i Bibelens ord. Hvem vil du invitere til at undersøge det? Bibelen egner sig utrolig godt til højtlæsning – også for voksne.

Bedeemner:

Vi takker dig for mennesker, som har inviteret os til at komme og se, hvem Jesus er.
Vi bekender vores manglende iver efter at invitere mennesker til at møde Jesus.
Vi beder om frimodighed, mulighed og længsel til at sige til andre: »Kom og se!«
Vi beder om, at du må sende mennesker til de steder i verden, hvor ingen endnu har inviteret andre til at møde dig.

DAG 5: TÆNK

• LUKASEVANGELIET 10,27 Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.

Det er befriende, at Gud ikke beder os om at slå vores fornuft fra. Gud elsker, når vi bruger vores hoved, når vi undersøger og undrer os over hans ord og stiller spørgsmål.

Når vi læser i Bibelen, kan der opstå mange spørgsmål. Hvad skal jeg stille op med de svære passager i Bibelen? Hvorfor er der så mange mennesker i Bibelen, der opfører sig dårligt? Hvem er Gud? Er han god?

Gud beder os ikke om at gemme de spørgsmål væk, men til at gå i flæsket på dem. Vi må tage vores spørgsmål, vores tvivl og vores frustrationer til Gud. Tvivl hører med til troen, Bibelen taler om tvivlen, men hvilken rolle spiller den i vores bøn? Usagte ord skaber afstand, og det gør sig også gældende i vores forhold til Gud.

Vi må tale sandt til ham om vores glæder, sorger og store spørgsmål. Og heldigvis afhænger vores tro ikke af følelser eller tanker, for som Paulus skriver det i Romerbrevet:

»Er Gud for os, hvem kan da være mod os« (Rom 8,31).

Bedeemner:

Vi takker dig for, at du taler til alt i os – vores hjerte, sjæl, styrke og sind.
Vi bekender, at vi ikke altid er åbne for det, som du har at sige til os.
Vi beder om, at du vil give os visdom til at tale og handle ret over for andre.
Vi beder dig for nye bibellæsere, at de må møde dig og sandheden om dig.

DAG 6: OPLEV

• ESAJAS’ BOG 55,10-11 For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.

Siden det 3. århundrede har man i kirker og fællesskaber brugt metoden Lectio Divina til bibellæsning. Det betyder ›Hellig Læsning‹ og består af fire dele. Først læser man en tekst (Lectio), derefter mediterer og reflekterer man over teksten (Meditatio), for derefter at bede til Gud som et svar på læsningen (Oratio) og til sidst være åben og lyttende i Guds nærvær (Contempletatio).

Der findes også et femte led, som ofte bliver overset – Operatio. Det handler om at afslutte læsningen med at vende sig til Gud og sige: Gud, hvordan vil du have at denne tekst skal påvirke mit liv? Hvordan skal dit ord virke igennem mig? Hvilke konsekvenser skal det have for min økonomi, min kalender, min familie?

Hvilke handlinger skal denne bibellæsning afføde?

Sådanne øvelser i operatio kan være gode at lave i fællesskab. Hvis du har en gruppe, du læser i Bibelen med, så overvej at tilsætte et femte led til Lectio Divina. Hold hinanden op på, at Guds ord ikke vender virkningsløst tilbage, det gør Guds vilje og Gud ønsker, at vi skal være med til at opleve hans ord i handling.

Bedeeemner:

Vi takker dig for, at du møder os gennem Bibelens ord.
Vi bekender, at dit ord ikke altid former vores værdier og kommer til udtryk i vores liv.
Vi beder for smågrupper i kirker og fællesskaber – at de må opleve Guds levende ord i deres hverdag.
Vi beder for dem, der ikke kender til Bibelen – at de må få mulighed og lyst til at læse den.

DAG 7: HØR

• LUKASEVANGELIET 8,4-15 Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt.

Da Jesus har fortalt lignelsen om sædemanden, råber han: »Den, der har ører at høre med, skal høre!« Da han senere forklarer lignelsen for disciplene, er det netop dette, som de forskellige grupper har tilfælles. De hører alle Guds ord, men det er som om, de lytter forskelligt. Jeg kan nogle gange være ret dårlig til at lytte.

Når jeg hilser på en masse nye mennesker, der siger deres navn, kan jeg glemme at høre efter.

Hvis jeg sidder i en samtale, kan jeg komme til at lytte mere efter, hvad der sker ved nabobordet, eller jeg sidder med min telefon fremme, registrerer at læberne bevæger sig på personen overfor, men jeg hører ikke, hvad vedkommende siger.

Det kræver noget at lytte. Jeg må droppe min egen dagsorden og fokusere på afsenderen. Jeg må skabe ro og lægge telefonen fra mig.

I lignelsen handler det ikke blot om at høre ordet, men om også at høre efter og at skabe plads til det, så andre ting ikke tager fokus og kvæler det. Ordet skal vokse og bære frugt i os, og det kræver, at vi hører efter.

Bedeemner:

Vi takker for mennesker, kirker og steder, der hjælper os til at blive mennesker, som kan høre Guds ord og forstå det.
Vi bekender, at andre ting i vores liv kan kvæle dit ord.
Vi beder om tilgivelse for de gange, vi har ladet os distrahere i stedet for at lytte til dig.
Vi beder dig for forfulgte kristne; at de trods forfølgelse må holde fast i dit ord.

DAG 8: LOVPRIS

ESAJAS’ BOG 6,1-3 I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham.

De havde hver seks vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden: »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed!«

I den danske folkekirke er det en del af nadverritualet, at menigheden i kor med alle engle synger med på det, seraferne sang om Guds trone, da Esajas blev kaldet som profet i det 8. århundrede f.Kr.

Det er overvældende at træde ind i så lang en tradition af lovprisning af Gud for den, han er; Ham, der sidder på tronen. Esajas fik lov til at se Guds herlighed, og vi inviteres stadig ind i lovprisningen af Gud og i overgivelsen af alt, vi er og har til ham, som er i kontrol.

Vores lovprisning går i samme retning, men vores forundring og glæde over Guds storhed kan heldigvis findes mange forskellige steder, med mange forskellige tunger. I musik og harmonier, i matematik og systemer, i kunst og kreativitet og i Guds skaberværk i naturen og i den krop vi har der kan bevæge sig, skabe nyt liv og forundres.

Lovpris Gud, min sjæl!

Bedeemner:

Vi lovpriser dig, hvis herlighed fylder hele jorden.
Vi takker dig, at lovprisningen til dig har mange former og stemmer.
Vi bekender, at vi i vores liv også priser tidens afguder.
Vi beder om, at hele den mangfoldige verden må være med i lovprisningen af dig.

(De danske forklaringer er skrevet af Lisa Rom Boye, der er ansat i Kristeligt Forbund for Studerende, med inspiration fra Europæisk Evangelisk Alliance.)