Nyt mødehus og missionær i Østgrønland

I mange år har vi haft det indtryk, at Østgrønland var Grønlands ”bagside” og åndelig set i mørke, og stedet hvor der endnu ikke var noget frikirkeligt arbejde.

Men det er ændret nu! Et nyt missionshus – ”Fredens hus” er blevet opført og klart til indvielse.
Gennem mange år har der været missionsarbejde rettet imod Østgrønland og især Tasiilaq.

Teams fra Ungdom Med Opgave fra forskellige lande har besøgt byen og gjort missionsfremstød – helt tilbage fra 1986.

En menighed og troende fra Island har i mange år været optaget af, at der skulle komme en kirke i byen. De har sendt teams og har bedt for dette.

Det samme gjorde vi i Nuuk, da en tidligere missionær, efter en rejse til Tasiilaq, kom forbi Nuuk og fortalte om det åndelige mørke og den nød, der var i byen.

Den nye missionærfamilie

Tasiilaq på hjerte

Peter de Graaf fra Holland var som ung på en UMO-tur til Tasiilaq, og der lagde Herren ham denne by på hjerte. Da han vendte tilbage, spurgte han sin kæreste, som senere blev hans kone, om hun ville med ham til Tasiilaq som missionær?

Det tog så 9 år for Katharina at blive klar til dette skridt. Der måtte en del arbejde til fra Guds side, før de ankom til Tasiilaq for at drive langtids mission!

I september 2014 ankom Peter og Katharina de Graaf til Nuuk, hvor de boede i INO-kirken, hvor vi lærte dem at kende, og hvor de blev introducerede til Grønland og ikke mindst det danske sprog, som de hurtigt tilegnede sig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I januar 2015 rejste familien, som på dette tidspunkt bestod af ægteparret og deres ene søn Joel, til Tasiilaq for at hjælpe i det spæde kirkearbejde, der var startet i byen.

Peter og Katharina blev hurtigt det centrale lederpar i missionsarbejdet, sammen med nogle af de få kristne i byen, som var blevet en del af INO ved besøg i Nuuk og var blevet døbt der. Der var husmøder, og bibelskole i deres hjem. Det stod ret hurtigt klart, at arbejdet manglede et samlingssted – et hus.

Det nye missionshus/kirke.

Fredens Hus

I gruppen af mennesker, der i tidens løb har været involveret i arbejdet i byen, fra Island, Norge og Grønland, blev der etableret en selvejende institution med navnet ”Fredens Hus Tasiilaq”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er bestyrelsens hensigt at etablere et multihus, der kan fungere som samlingssted for byens unge, for børn og alle, som har behov for et kristent fællesskab. Et sted, hvor der kan tilbydes kurser om familieliv på et kristent grundlag. Og hvor den nystartede menighed kan mødes til gudstjeneste.

Peter og Katharina er udsendt af missionsorganisationen Globe Mission, men de samarbejder med INO-kirken i Grønland, og dette førte til en menighedsdannelse i 2018. På dette tidspunkt begyndte mennesker fra byen at komme til hjemmemøderne, og flere blev døbt.

Indsamling i flere lande

Gennem flere år var der pågået en indsamling i flere menigheder i Norge, Island og Tyskland med henblik på at kunne bygge en kirke. Så da arbejdet for alvor tog fart, var der ca. 600.000 kr. i kassen til en ny kirke!

Efter forgæves at have ledt efter et egnet hus i mange år blev det besluttet at opføre et Panbohus, på den sokkel som tidligere havde huset en gammel GTO-bygning, næsten midt i byen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Projektet var enormt og løb budgetmæssigt op i 1,8 mio. kr. – en kæmpe udfordring for missionærerne og alle involverede.

Byggeriet påbegyndtes i sommeren 2020, inden alle midler var kommet ind. På dette tidspunkt var der penge nok til at bestille og købe selve huset, men alt andet – el og vvs samt klargøring af sokkel og byggegrund – var der ikke finanser til.

Det var enormt svært at finde frivillige bygningsarbejdere, og det blev yderligere besværliggjort af den coronakrise, der ramte hele verden i starten af 2020.

Det lykkedes at finde kristne tømrere og arbejdsmænd internt i Grønland, og byggeriet blev påbegyndt, uden man kunne se, hvordan det kunne afsluttes, men Herren havde en plan.

Der kom fortsat penge ind fra kristne grupper i hele verden, samtidig med at alle ansøgte fonde gav afslag! Der kom fortsat frivillig arbejdskraft igennem de restriktive rejsevilkår. I løbet af efteråret 2020 stod huset færdigt!

Hjælp fra læserne?

I skrivende stund mangler der mindre end 45.000,- for at nå de 1,8 millioner.

Der vil selvfølgelig også være brug for økonomi til inventar og drift af huset, noget som endnu ikke kan afholdes af den meget lille menighed. Så en god hjælp fra Udfordringens læsere vil være meget velkommen!

Der udestår at få bygget en overdækket indgang til huset og nogle få mindre ting, men det vil blive klaret i foråret, når sneen engang i maj–juni forsvinder i Tasiilaq.

Menigheden i Tasiilaq er allerede begyndt at benytte huset. Mange i byen har nysgerrigt ventet på åbningen og er ivrige efter at deltage. Vi forventer, at Gud vil gøre mægtige ting i og gennem Fredens Hus.

Fakta:

Hjemmeside: missionhouse-eastgreenland.com/da/

Gaver kan sendes til:

Missionshuset Tasiilaq
Boks 99, 3913 Tasiilaq
Bank: Grønlandsbanken, Imaneq 33, Boks 1033, 3900 Nuuk
IBAN: GL9464710001407225
SWIFT/BIC: