Bibelskole-koncept ændres i 2021

Promissio og Børkop Højskole har opgivet dette års GDT-kursus med studieophold i Etiopien.

Det første hold på Global Discipleship Training rejste til Etiopien i 2019. Der holdes igen GDT-kursus fra jan-juni 2022. Foto: GDT/galleri

Global Discipleship Training, et bibelskoleophold, der foregår i både Børkop og Etiopien, bliver på grund af corona-situationen i år afløst af ”Ethiopian Discipleship Training”.

Det skriver missionsselskabet Promissio i bladet fra februar 2021.

Til gengæld kan Promissio oplyse, at ressourcecenteret Mana Galataa i Robe, Etiopien, nu står klar til at modtage EDT-kursisterne.

Det store ressourcecenter, hvis navn betyder ”Takkens Hus”, rummer 800 kvadratmeter fordelt på tre bygninger. Der er en missionærbolig, hvor det danske missionærpar Lotte og Bjarne Carlsen bor, foruden to undervisningslokaler og ti værelser hver med plads til to overnattende gæster, samt fællesfaciliteter.

Muslimsk område

Missionærerne håber, at både danske og etiopiske kristne vil få mere at takke Gud for gennem undervisning og fællesskab på centeret. Men det handler også om at komme længere ud med evangeliet.

– Vi ønsker at støtte kirken i dette stærkt muslimske område bedst muligt, så den kan blive endnu bedre til at række evangeliet til de mange, som endnu ikke har hørt det. Det er derfor, vi er her, og det er også derfor, vi har brugt så meget tid og energi på at få bygget Mana Galataa, siger Bjarne Carlsen.

Generalsekretæren i Promissio, Frede Ruby Østergård, oplyser, at der stadig mangler penge til byggeriet. De øremærkede bidrag til Mana Galataa er nemlig bagud med 900.000 kr. i forhold til budgettet.