Covid-19 nødhjælp til Sri Lanka

I Sri Lanka griber kirken muligheden for at udvise næstekærlighed under pandemien, hvor særligt lavindkomst grupper rammes økonomisk.

Ligesom resten af verden er Sri Lanka blevet ramt af corona-pandemien, og konsekvenserne af nedlukningen er mærkbare.

Lavindkomstgrupper, særligt daglejere og de, som arbejder i brancher som turisme og tøjbranchen, står midt i store finansielle udfordringer.

Dansk Europamissions samarbejdspartner, Evangelisk Alliance i Sri Lanka, estimerer, at 60-70% af alle husholdninger er mærket af konsekvenserne af pandemien.

Den har ført mange ud i arbejdsløshed, og vold og misbrug i hjemmet er steget som følge af det psykiske pres, som mange oplever.

I samarbejde med de lokale kirker og ledere for lokalsamfundene forsøger teamet at finde frem til dem, som trænger allermest.

Krisen er en udfordring, men skaber muligheder

Også kirken i Sri Lanka er udfordret i denne tid. Dharshan, som arbejder i Dansk Europamissions partnerorganisation, fortæller:

”Det srilankanske folk er meget socialt anlagt. Det er en stor udfordring for kristne ikke at kunne have fællesskab, særligt i denne tid, hvor det er vanskeligt at forstå, hvad der foregår. Der er et stort behov for åndelig næring.

At vide, at vi kan stole på Gud. At vide, at Gud har en plan igennem dette. Det kan være vanskeligt at tro på lige nu, især for dem, der møder konsekvenserne af corona særligt hårdt”.

Nødhjælpspakkerne består af tørvarer og andre nødvendigheder og kan brødføde en familie i 2-3 uger afhængig af familiens størrelse. Fotos: Dansk Europamission

Dansk Europamissions samarbejdspartner er i kontakt med over 200 kirker i Sri Lanka, og mange af menighederne i landområderne har under pandemien været økonomisk udfordret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Præsterne i disse områder, hvis løn afhænger af medlemmers bidrag, har derfor også haft vanskeligt ved at klare sig.

På trods af udfordringerne beskriver Dharshan samtidig, hvordan situationen har givet kristne en mulighed for at række ud og hjælpe de mennesker, der har det sværest. Personligt oplever Dharshan, hvordan krisen har bidraget til at skabe perspektiv i forhold til ens eget liv.

”Jeg får tre måltider om dagen. Det medfører et ansvar. Jeg bliver nødt til at gøre mit bedste og hjælpe de mennesker, der lider under krisen”, fortæller Dharshan.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sammen med resten af sit team og frivillige fra kirkerne er Dharshan med til at uddele nødhjælpspakker til familier i de områder, der er under regional nedlukning.

Pakkerne består af tørvarer og andre nødvendigheder og kan bespise en familie i 2-3 uger, afhængig af familiens størrelse. I samarbejde med de lokale kirker og ledere for lokalsamfundene, forsøger teamet at finde frem til dem, som trænger allermest.

”Med nødhjælpspakkerne ønsker vi at støtte familierne. Ikke blot finansielt, men også ved at give dem håb og støtte dem psykisk. Vi ønsker, at de skal opleve, at der er nogen, der anerkender den situation, de er i. At de skal vide, at der er nogen, der har omsorg for dem”, fortæller Dharshan.

Ordet skal demonstreres i handling

Der er ingen krav eller forpligtigelser forbundet med at modtage nødhjælpspakken, og både buddhister, hinduer, kristne og muslimer er blandt modtagerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I forbindelse med overleveringen fortæller de kristne ikke om deres tro, men kirken bliver alligevel synlig, og håbet er, at hjælpen på sigt kan være en indgang til at kunne nå ud til disse personer.

”Ved at udruste kirkerne til at hjælpe lokalsamfundet får folk øjnene op for, at der er handling bag ordene om kærlighed. Vi bliver nødt til at demonstrere ordet i handling. Dermed får kirkerne gode muligheder for at bygge relationer til deres naboer og bygge bro til lokalsamfundet.

Derfor skal hjælpen gives i ydmyghed og kærlighed. Vi bliver nødt til at bespise dem først, inden vi bespiser dem åndeligt”, fortæller Dharshan.

Håb trods krisen

Sri Lanka er gennem historien gået igennem meget modgang. Borgerkrigen fra 1983-2009, tsunamien i 2014, terrorangrebet i 2019. Lige nu hærger pandemien med store konsekvenser.

Men det srilankanske folk har en kort hukommelse og en evne til at komme på fode igen, fortæller Dharshan.

Selv oplever han, at Gud er med midt i pandemien, og gennem uddeling af nødhjælpspakkerne ønsker han at dele håbet om, at de kan komme ud på den anden side igen.