Evald Kjær Knudsen er død

Tidligere generalsekretær i Dansk Etiopermission (nu Promisio) Evald Kjær Knudsen døde den 12. februar. Han blev 77 år.

Evald Kjær Knudsen var leder af det store missionsselskab i en periode i 1970’erne og 80’erne, hvor det voksede kraftigt. På grund af den marxistiske revolution i Etiopien blev de kristne forfulgt, men det førte tværtimod til en stor kristen vækkelse i bl.a. den lutherske Mekane Yesu kirke.

I 1986 skiftede Evald Kjær Knudsen til økonomichef i en privat virksomhed, men senere vendte han tilbage til missionen – nu som økonomichef i Brødremenigheden danske Mission.

Evald Kjær Knudsen efterlader sig hustruen Karin, sønnerne Lars og Søren, to svigerdøtre og 6 børnebørn. Begravelsen fandt sted i Hillerød kirke den 19. februar.