Hvem er Gud – og satan?

Af Stig Christensen. Pastor emeritus Tidligere sognepræst i Sønderborg

Ved Jesu dåb i Jordanfloden åbenbares den dybeste hemmelighed om den levende Gud. Helligånden, Guds Ånd, daler ned over Jesus ligesom en due, Gud Fader taler fra himlene og siger om Jesus: Det er min elskede søn.

Mysteriet åbenbares: Der er én Gud, men han viser sig som Faderen, som Sønnen og som Helligånden.

Når vi som kristne taler om Jesus, så taler vi om Gud, når vi taler om Helligånden, taler vi om Gud, når vi taler om vores Fader i Himlen, så taler vi om Gud.

Sand kristendom står og falder med denne erkendelse og bekendelse. I den kristne liturgi og i trosbekendelserne kommer denne treenighed til stadighed til udtryk, og i de fleste kætterier op igennem kirkehistorien er treenigheden blevet benægtet på den ene eller anden måde.

Efter dåben føres Jesus ud i ørkenen af Helligånden for at blive fristet, prøvet, af satan. Jesus skal prøves, fordi Gud i ham har iført sig menneskeskikkelse. Han er den Menneskesøn, som Daniel i femhundrede-tallet før Kristus profeterede om ville komme. Gud er i Jesus fuldt og helt et menneske, som vi andre, dog med den afgørende forskel, at han er uden synd.

Jesus har ingen synd i sig, men til gengæld påtager han sig al verdens synd, hvilket medfører Guds straf på korset.

Alle kristne oplever det at skulle vælge mellem jordiske fornødenheder og Guds rige. Hvor meget tid bruger du på Guds ord og det kristne fællesskab i forhold til dine verdslige aktiviteter?

Satan afsløres

Efter 40 dages faste kommer djævelen til Jesus for at friste ham.

Jesus bliver fristet med det daglige brød. Det er intet galt med det daglige brød, som vi bl.a. beder om i Fadervor, men problemet er, hvilken vægt vi tillægger alle de daglige fornødenheder, som vi alle i større eller mindre udstrækning har brug for.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Denne fristelse kommer til enhver troende kristen. Her står vi i samme valg som Jesus. Hvad er vigtigst i vort liv, alle de jordiske fornødenheder eller Guds rige og Guds ord?

Hvis du er i tvivl, kære læser, så skriv i din dagbog indtil påske, hvor meget tid du bruger på dit åndelige liv, Guds ord og det kristne fællesskab, i forhold til alle de verdslige aktiviteter i løbet af døgnets 24 timer.

Du kender nok Jesu hjertesuk i Gethsemane have: Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. –


Artiklen fortsætter efter annoncen:Satans vigtigste mål er at holde mennesker borte fra troen på Jesus Kristus. Hvis det ikke lykkes, vil han til enhver tid forsøge at pille troen fra den troende, og her bruger han altid samme lokkemidler, verdslighed, pral og hæder, penge, ære og magt.

Vi kan kun stå distancen ved at gøre som Jesus, holde os til hvert ord, der udgår af Guds mund og ved at tilbede Gud og tjene ham alene.

Verdensfyrsten

Jesus kalder satan for denne verdens fyrste, hvilket vil sige, at han har stor magt.
Der er mange troende kristne, der ikke tager satan alvorligt, hvilket medfører megen forvirring og mange anfægtelser.

Jesus siger klart om satan, at han er en løgner, ja, løgnens fader, han er en morder, han kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis vi husker disse afgørende karakteristika om satan, så vil vi ofte se hans indirekte optræden i verden og også jævnligt selv opleve hans fristelser. Satan skaber frygt, og han anklager os både dag og nat.

Vores tankeverden og vores følelsesliv er gang på gang valplads for satans anklager.

satan med småt

Normalt er det en god huskeregel at skrive satan, djævelen, slangen, dragen med småt, for Herren er Jesus Kristus, og når hans navn og hans ord nævnes, så må satan vige.

Vi skal gøre som apostlen Peter siger: Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen.

Søndagens tekst: Matt 4,1-11

Fristelsen i ørkenen

1 Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at Djævelen kunne friste ham. 2Der gik 40 dage, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. 3Da kom Fristeren til ham og sagde:

„Hvis du virkelig er Guds Søn, hvorfor siger du så ikke til de sten dér, at de skal blive til brød?”

4Jesus svarede: „Der står skrevet: ‚Et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler.’ ”

5 Så førte Djævelen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren.

6„Hvis du virkelig er Guds Søn,” sagde han, „så kast dig ud herfra! Der står jo skrevet: ‚Han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.’”

7 Jesus svarede: „Der står også skrevet: ‚Du må ikke provokere Herren, din Gud.’ ”

8 Så tog Djævelen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed.

9„Alt det vil jeg give dig,” sagde han, „hvis du falder på knæ og tilbeder mig.”

10 Jesus svarede: „Forsvind Satan! Der står jo skrevet: Det er Herren din Gud, du skal tilbede, og ham alene du skal tjene.”

11 Så forlod Djævelen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham.

Teksten er fra bibelen på hverdagsdansk