Pinseforkyndelse i Vestjylland og Thy

De første årtier af 1900-tallet gik en vækkelse over Danmark, og nye pinsemenigheder opstod. Simon Jacobsen fortæller her fra sin forskning om Vestjylland, og Thy. Serien slutter hermed.

Af Simon Jacobsen Tidl. leder GOD-tv i Norden Forsker i pinsekirkernes historie

Simon Jacobsen har tidligere gennemgået, hvordan pinsevækkelsen kom til Sønderjylland. Denne gang handler det om Sydvestjylland, hvor der opstod vækkelse på en fabrik i Ølgod, samt om Vestjylland og Thy.

Zion i Ølgod

Pinsemenigheden i Ølgod kan spores tilbage til først i 1920’erne.

Pinsemenigheden Zion blev dannet og fik til huse på Linde Allé.

En af pinsepionererne i Ølgod var Paul Paulsen, som ejede gadekostefabrikken og rørvævsfabrikken i Ølgod.

Ølgod Rørvævsfabrik, hvor der var vækkelse blandt medarbejderne.

I efteråret 1918 annoncerede han efter et stueorgel, der sikkert skulle bruges til pinsemøderne.
I dag hedder menigheden Ølgod Menigheds Center.

1000 tilhørere i Esbjerg

1923 – Esbjerg Pinsemenighed, Danmarksgade 23 i Esbjerg.

Nogle af de første pinsemøder blev holdt i Paladshotellets store sal i Esbjerg i 1918, hvor Frederikke talte til 1000 deltagere.

Sygeplejersken og evangelisten Frederikke Thomsen virkede også i Esbjerg med friluftsmøder og talte i forskellige sammenhænge. Om det var hende, der var med til at danne en menighed sidst i 1910, vides ikke.

Der blev annonceret med evangeliske møder 1. og 2. pinsedag i maj 1918, hvor Frederikke Thomsen talte i Afholdshotellets sal i Torvegade.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Onsdag den 22. maj 1918 talte hun i Paladshotellets store sal til ca. 1000 tilhørere. Hun talte også på et evangelisk møde i Borgergade 60 søndag den 4. maj 1919. I april 1920 talte hun i både Paladshotellets store sal og i I.O.G.T.s sal i Norgesgade.

Debat mellem tungetalere og bolschevister

Frederikke Thomsen involverede sig i dagens debat og deltog i Esbjerg Socialdemokratiske Ungdomsforenings ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 1920; aftenen afsluttedes med en diskussion om tungetalerne og bolschevismen.

Pinsemenigheden i Esbjerg havde møder fra først i 1920’erne hos bagermester Ole Nielsen og hans hustru, Magdalene Nielsen, i Danmarksgade 23.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menigheden blev omtalt i Evangeliebladet i januar 1923. Den 15. marts 1927 blev pinsemenigheden en apostolsk menighed med Ole Nielsen som leder.

Langhøje Dover Plantage, hvor Frederikke Thomsen prædikede. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Pinsen i Thy

Frederikke Thomsens prædiketur rundt om i Thy 1916.

Søndag den 25. juni 1916 talte Frederikke Thomsen i et pinsemissionsmøde på Vestervig Afholdshjem.

Turen gik videre til Dover Plantage ved Langhøjene syd for Hurup, hvor hun prædikede tirsdag den 4., torsdag den 6. og søndag den 9. juli. Lørdag den 8. og søndag den 9. havde hun også møde hos slagter Buuskjær i Dover.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den meget aktive evangelist Frederikke Thomsen talte bl.a. på Thisted Afholdshjem. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Krik og Thisted

Den lille landsby Krik ved Agger fik besøg af Frederikke Thomsen søndag den 16. og onsdag den 19. hvor hun talte på Krik Afholdshjem.

Tirsdag den 25. talte hun så i Thisted Afholdshjems lille Sal. Jeg har ikke fundet flere avisomtaler, men hun har helt sikkert også prædiket rundt om i Thy de øvrige dage.

Lemvig – Ferring – Bovbjerg – Ringkøbing

To unge evangelister holdt offentlige møder bl.a. på Bovbjerg Badehotel og på afholdshjemmet. Men løgnagtige avisskriverier om, at evangelisterne satte folk i ekstase, førte til, at både badehotellet og afholdshjemmet stoppede med at leje lokaler ud til pinseprædikanterne.

Først i juni 1918 havde to unge pinsevangelister en uges møder på Bovbjerg Badehotel og afholdshjem. Den ene var fra Ferring og den anden var sikkert Frederikke Thomsen.

Prædikanterne oplevede en del modstand; en af modstanderne gik så langt, at han bad kommunalbestyrelsen om at udvise dem af sognet. Aviserne skrev, at evangelisternes optræden satte folk i ekstase. Både badehotellet og afholdshjemmet ville heller ikke længere leje deres lokaler ud til evangelisterne.

I påsken 1919 blev fire døbt i Ferring Sø, og aviserne skrev, at en del beboere fra egnen omkring Bovbjerg og Ferring var gået over til pinsemissionen. Evangelisterne virkede også i Lemvig og Ringkøbing.

Holstebro

Evangelisterne, der virkede i Bovbjerg, forsøgte også at arrangere møder i Holstebro i juni 1918, men blev forbudt at tale på offentlige pladser; ingen ville leje dem lokaler, og aviserne ønskede ikke at optage annoncer.

Landsbyen Krik, hvor Afholdshjemmet lå ud mod Limfjorden. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

2.000 pinsevenner i Danmark 1924

Ifølge Evangelii Härold var der var ca. 2.000 pinsevenner i Danmark i begyndelsen af 1924. De fleste tilsluttede sig Apostolsk Kirke, og kun nogle få hundreder forblev pinsevenner. Men senere voksede pinsekirkerne igen.

Læs også De forrige artikler om pinsemenighederne af Simon Jacobsen:

De første pinsemenigheder

De første pinse- menigheder på Sjælland

De første pinse- menigheder på øerne

De første pinse-grupper på Djursland, Aarhus og Horsens

Pinsevækkelse i Sønderjylland før og efter genforeningen

Sådan opstod de første pinsemenigheder i Trekanten

Da pinsebudskabet kom til Nordjylland