Mobning har gjort mig frygtsom og selvoptaget

– Jeg er bange for at få en alvorlig sygdom. Jeg overvejer også at stoppe med at spille fodbold, for der ser jeg også en fare for at blive skadet, skriver Kvinden i fare.

Kære Orla Lindskov

Jeg lever med angsten for de farer, der lurer på mig hver dag.

Jeg synes næsten, det er for farligt at leve, for hvad kan man ikke blive udsat for?

Da jeg var ung pige, syntes jeg, at mit liv rummede så megen fare, fordi jeg ikke var særlig køn.

I skolen var jeg derfor i fare for at blive mobbet næsten hver eneste dag på grund af mit udseende. Sådan var mit liv i barndom og tidlig ungdom.

Faren for mobning pinte mig i hvert fald hver eneste dag i Folkeskolen.
På grund af mobning kom jeg dengang til at lide voldsomt af mindreværd og tvangs-forestillinger om mit udseende. Mindreværd lider jeg stadig under.

Det mærkelige var, at de kønneste piger i klassen, de, som var de mest vellidte både af lærerne og af de andre kammerater, det var dem, der var allerværst mod mig. Jeg er nu heldigvis lykkelig gift med en mand, der siger, at jeg er køn og ser godt ud. Jeg har også selv en datter på 14. Hun bliver heldigvis ikke mobbet.

Hver dag har sine farer. Jeg har for nogle måneder siden været igennem et sygdomsforløb med Covid-19.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg blev testet positiv og skulle holde mig hjemme. Jeg fik stort set alle symptomerne. Men synes selv, at jeg kom forholdsvist nemt igennem det.

Men nu er jeg så tilbage til det med de farer, der lurer på mig.

Jeg tænker lige nu meget på faren for at blive alvorlig syg eller at få Covid-19 igen. Eller på at få en anden alvorlig sygdom, man kan dø af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men der er altså også en anden fare, der truer mig. Det siger min mand. Det er faren for at kredse for meget om mig selv og for at blive selvoptaget. Det er blevet slemt, efter at jeg fik Covid-19.

En psykolog har tidligere sagt til mig, at børn, der er blevet mobbet, ofte som voksne bliver meget optaget af sig selv.

Min mand, som ellers aldrig kritiserer mig, er nu begyndt at sige, at jeg kører for meget i ring om mig selv.

Jeg er kristen. Det er min mand også.
Undskyld, jeg glemte det, men jeg spiller damefodbold. Nu ser jeg så også en fare for at blive skadet. Jeg overvejer derfor at stoppe med damerne og med fodbold.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sådan tænkte jeg ikke før.

For at blive i fodbold-sproget: – Orla Lindskov, hvordan synes du, jeg skal tackle min situation?

Venlig hilsen fra
Kvinden i fare

Lad Jesus tackle dit mindreværd og din frygt

Kære kvinde i fare

Der er mange børn, som langt op i voksen-årene lider under sen-følgerne af, at de blev mobbet i skolen.

Mærkeligt nok var det din klasses kønneste piger, der var de værste mod dig. Men noget lignende er set før: – Skønhed og godhed følges ikke altid ad.

Kønne, unge pigers psyke og sjæl kan tage skade af at blive beundret for meget. Kønne, unge piger kan blive så overmodige og egoistiske, at de bliver ondskabsfulde. For megen medvind kan være farligt.

Mindreværdsfølelsen

Kun Jesus kan bryde selvets tryllering. Jesus bringer det ind i dit liv, der kan bryde din kredsen om dig selv. Han bringer Helligåndens kraft.

På grund af mobning kom du til at tro, at du ikke er særlig køn. Heldigvis mener din mand noget andet.

På grund af mobning fik du også den triste følelse af mindreværd, som du stadig lider under.
Ofte kan mindreværds-følelsen sætte sig i psyken og blive kronisk.

Mindreværds-følelsen kan give angst og også give en overdreven fornemmelse af, at livet er farligt. Det lider du under.

Du ser farer alle steder. Det skal så nu også gå ud over din dame-fodbold.
Vil du her høre mit råd?:

Hold fast i dame-fodbolden. Man har nemlig set en tendens til, at mobnings-ofre isolerer sig fra andre og bliver ensomme.

Med hensyn til faren for at blive syg: – Der er for alle en ekstra fare for at blive syg lige nu. Men den fare rammer nok dig ekstra hårdt på grund af din fortid.

Selvoptagethed

Nu det med din selvoptagethed:

– Enhver sygdom og enhvert traume rummer en fare for selvoptagethed og for at komme til at kredse om sig selv.

Din mand siger nu, at du kører for meget i ring om dig selv. Dette fænomen kaldte Freud for ”Jegets beskæftigelse med sig Selv.”

Luther var som bekendt en klog mand; klog på mennesker; ikke kun klog på teologi og klassiske sprog.

Luther bruger ofte det udtryk om os mennesker, når han skal skildre synden: – ”at vi er indbøjet i os selv.”

Et andet sted siger Luther: – ”En krum ånd er kødets og Adams ånd, som i alle ting bøjer sig ind i sig selv.”

Dermed mener han, at nogle menneskers tanker i perioder beskriver en cirkel.
Det kaldes også: – ”ikke at kunne se ud over sin egen næsetip.”

Den ind-bøjethed i os selv er ikke god. Den side af os viser sig ofte under sygdom.
Sygdom og traumer kan lede mennesker ind i egoismens og selvets tryllering. Man kan blive fanget.

Kun Jesus kan bryde selvets tryllering. Jesus bringer det ind i dit liv, der kan bryde din kredsen om dig selv. Jesus bringer Helligåndens kraft.

Bed Jesus om Helligåndens kraft. Den kraft er en gave til alle kristne.

For at blive i fodbolds-sproget. – Bed Jesus om at tackle din situation lige nu og også fremover. Den bøn vil jeg bede med på.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov