Pinsevækkelse i Sønderjylland før og efter genforeningen

Af Simon Jacobsen. Tidl. leder GOD-tv i Norden. Forsker i pinsekirkernes historie.

Fra Simon Jacobsens forskning i pinsebevægelsens start i Danmark er vi nu nået til Sønderjylland.

Pinsevækkelsen i Nordslesvig/Sønderjylland

Pinsevækkelsen kom til Nordtyskland i 1907. Evangelist Robert Emil Meyer fra Hamburg fik kendskab til pinsevækkelsen ved et besøg i Oslo. Meyer inviterede ved denne lejlighed to norske missionærer, Agnes Thelle Beckdal og Dagmar Gregersen, til Hamburg.

Jonathan Paul Meyer (1853-1931) og Robert Emil Meyer (1869-1949), deltog i et af Barratts møder i København den 17. juni og ydede et væsentligt bidrag til pinsevækkelsen i Tyskland.

I Hamburg var der især en mængde statskirkepræster, der tilsluttede sig pinsebevægelsen. Flere af statskirkepræsterne, pastor Paul (sikkert Meyer), pastor Shilling og pastor Voget, deltog en stor pinsekonference i Mülheim 1919, som også mange fra Sønderjylland deltog i.

Den 2. Internationale pinsekonference i 1912 blev faktisk holdt i Sønderjylland – på Hotel Stadt Copenhagen, Vestergade 28, Tønder. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune.

Konference i Tønder

Den 2. Internationale pinsekonference blev holdt på Hotel Stadt Copenhagen i Tønder (som var en del af Slesvig, Tyskland, indtil genforeningen i 1920). Konferencen blev holdt fra den 8. til den 10. december 1912.

Talerne var pastor Paul Meyer, Steglitz ved Berlin, Barratt fra Oslo m.fl. Maskinhandler J. C. Rasmussen, Vidaagade 24, Tønder, stod som annoncør. Th. Ellefsen fra Norge talte på evangelisk møde på Hotel Tønderhus den 5. november 1935.

Evangeliemenigheden i Bylderup Bov

En af danskerne i Nordslesvig, som på det tidspunkt var tysk, Nicolai Hansen (1864-1943), Bylderup-Bov, var baptist, men blev pinseven i 1908 og medlem af den tyske pinsebevægelse.

Nicolai Hansen blev født den 27. juli 1864 i Burkal Sogn, men i 1921 boede familien i Bylderup Sogn på Lendemark, ved siden af præstegården


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forsamlingshuset Bethania, Lendemark 19, år 1948. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Lendemark 70.

Han arbejdede som landmand og missionerede i stationsbyen Bylderup Bov og i de omkringliggende sogne.

Med tiden blev der dannet en pinsemenighed, som givetvis samledes i hans hjem. I 1930 byggede menigheden et hus på Lendemark 19, matrikel nr. 86 Lendemark, Bylderup.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forsamlingshuset/missionshuset fik navnet Bethania.

Nikolai Hansen blev en af de mest fremtrædende pinseledere i pinsevækkelsens første tid i Danmark.

Menigheden flyttede til Tønder i 1988 og blev Tønder Pinsemenighed, der fusionerede med Apostolsk Kirke til Tønder Frikirke den 17. september 2000.

Nielsens sal – Kirkekroen i Hellevad, hvor pinsemissionen afholdt møder. Foto: Rødekro Lokalhistorisk Forening

Hellevad ved Rødekro

I 1920’erne havde pinsemissionen også møder i Hellevad ved Rødekro. I 1927 tale Mitchel og søn fra Norge, og i 1929 talte kinamissionær Torkild Rasmussen. Pinsemissionens evangelist fra Sverige, Endrew Ek, talte i ugen fra den 12. til den 18. august 1930. Indbyder til møderne var købmand Laurids Hansen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Brødrene Hansen, Sønderjylland,” talte i Pinsemissionen Vejle 1913, og Laurids Hansen kunne være den ene af dem sammen med Nikolai Hansen.

Mange pinsevenner i Danmark 1924

Ifølge Evangelii Härold var der var ca. 2.000 pinsevenner i Danmark i begyndelsen af 1924. De fleste tilsluttede sig Apostolsk Kirke, og kun nogle få hundreder forblev pinsevenner.

Redaktionens tilføjelse:

Pinsevækkelsen voksede dog igen kraftigt, efter at cykelhandler Andreas Endersen, Korsør, blev frelst og dannede en pinsemenighed i sin hjemby i 1923 (som tidl. omtalt).

Evangeliemenigheden i Korsør blev omdrejningspunktet for den resterende del af pinsevækkelsen. Andreas Endersen blev en af mest fremtrædende skikkelser i den danske pinsevækkelse. Pinsemenigheder skød op rundt om landet. I 1931 skriver Endersen i bladet ”Korsets Evangelium” om Sønderjylland:

”Længere nede syd paa i Sønderjylland vil vi finde mange kære Søskende. Det skulde ikke kunne lade sig gøre for mig at finde ud af, hvor mange Pladser der findes Venner paa, men her er gjort et godt Arbejde for Evangeliet, og Herren har været med og stadfæstet sit Ord med medfølgende Tegn.

Der findes en stor Menighed, som samles til Fællesmøde i Bylderup-Bov den anden Søndag i Maaneden, jeg har haft den Glæde at være med nogle Gange, naar Vennerne har været samlede paa denne Maade, og det har været virkelige Feststunder at samles med dem.

Jeg har ogsaa gjort et Par Rejser dernede og besøgt en Del Pladser, og det er virkelig forunderligt at se, hvad Herren har udrettet, ogsaa her behøves flere Arbejdere.”

Et postkort fra 1906 – altså i den tyske tid – fra Ved Stormklokken, hvor Pinsekirken i Haderslev senere fik til huse i en baggård til Hotel Harmonien. (Foto fra Lokalhistorisk Arkiv.)

Pinsekirken i Haderslev

En af de mødepladser, han omtaler, var i Halk ved Haderslev, og den flyttede senere ind i byen.

Haderslev er nu den største pinsekirke i Sønderjylland. For fem år siden flyttede den fra sine gamle lokaler i ’Ved Stormklokken’ i byens centrum til Multihuset i den sydlige bydel.

Menigheden opstod i 1930 – altså efter 1923, hvor Simon Jacobsens foreløbige forskning i Apostolsk Kirke og Pinsebevægelsen stopper.

I dag er pinsebevægelsens menigheder samlet set større end Apostolsk Kirke. Og de to kirkeretninger, som tidligere var meget uenige om bl.a. tjeneste-forståelsen og det centrale styre, er nu slået sammen i flere byer, bl.a. Tønder.

Pinsekirken i Haderslev fejrer netop denne weekend sit 90 års-jubilæum.

Serien fortsætter.

Læs de Forrige artikler I serien.

De Første Pinsevækkelser

De første pinse- menigheder på Sjælland

De første pinse- menigheder på øerne

De første pinse-grupper på Djursland, Aarhus og Horsens