Projektleder skal lære menigheder at yde bedre sjælesorg

Dan Månsson. Foto: Thomas Røddik Korneliussen, Blå Kors.

Cand.theol. Dan Månsson er blevet ansat af den diakonale organisation Agape til at opkvalificere sjælesorgen i dansk kirkeliv.

”Om tre år, i 2024, er kvaliteten af tilbud om livs- og troshjælp i Danmarks menigheder blevet bedre. Antallet af sjælesorgsteams er vokset, og flere sjælesørgere – præster som lægfolk – yder endnu bedre sjælesorg.

Kvaliteten er øget gennem praksisnær uddannelse, ”mængdetræning” og større indsigt i sjælesørgernes egne livs- og troshistorier.”

Sådan lyder drømmen for Dan Månsson, som er konstitueret præst, sjælesørger (uddannet ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad i Norge) og landsformand i Blå Kors.

Projektlederansættelsen i Agape begynder i august måned og løber frem til august 2024.

Første del af projektet består i en kortlægning af sjælesorgsbehov og -muligheder i danske menigheder og organisationer. Anden del består i at rulle en ny løsningsmodel ud i hele landet.