MF: Studér teologi online

Menighedsfaktultetet tilbyder enkeltfag i teologi på bachelorniveau som netstudie.

I efteråret tilbyder FIUC/Menighedsfakultetet i Aarhus online kurser i ”Indføring i Bibelen og konfessionskundskab” samt ’Examen facultatum’. Ansaøgningsfrist er 1. juli.

FIUC’s (Fjellhaug International University College) afdeling i Århus tilbyder fra august 2021 mulighed for at studere enkeltfag i Teologi via nettet.

Her vil man kunne følge nogle fag på bachelorniveau, når man selv har tid til det. Undervisningen er nemlig optaget på forhånd. Dermed behøver geografien ikke at være en hindring for at studere teologi – og da man selv bestemmer, hvornår man studerer, kan det også gøres sideløbende med arbejde.

To-tre fag pr. semester

Fremover bliver der hvert semester udbudt to-tre fag, som man kan vælge imellem. Efteråret 2021 lægger ud med fagene: ’Indføring i Biblen’, ’Kirkehistorie og konfessionskundskab’ samt ’Examen facultatum’. Se en uddybning af fagene på www.teologistudiet.dk/netstudier.

På Menighedsfakultetet glæder man sig over den nye ordning med enkeltfagsstudier.

– Disse enkeltfagsstudier vil gøre det muligt, at langt flere end vore bachelorstuderende kan få del i vore læreres kompetencer.

Nu kan teologisk interesserede og mennesker, som arbejder med kristendomsformidling, landet over blive opgraderet teologisk og dermed kvalificere sig til bedre at virke i kirkens og missionens vidtforgrenede arbejde med at forkynde evangeliet og bygge menigheder op.

Det ser jeg store perspektiver i, siger fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

Normal optagelsesprocedure

For at være med skal man opfylde nogle optagelseskrav, som svarer helt til de optagelseskrav, som gælder for dem, der vil studere på FIUC-Aarhus’ bacheloruddannelse. For de fleste vil en gymnasial uddannelse være adgangsgivende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Prisen for at følge et fag på 10 ECTS-points er 1800 kr., og ansøgningsfristen er den 1. juli for alle, der har taget en gymnasial uddannelse.

Menighedsfakultetet ønsker at være et ressourcecenter for kirke og mission og ser dette som endnu et skridt i den rigtige retning. Man kan læse mere om studierne på www.teologistudiet.dk/netstudier