Præsteindsættelse pinsedag i Kristkirken i Kolding

Jes Nedergaard Espersen

Pinsedag den 23. maj indsættes den 30-årige cand. theol. Jes Nedergaard Espersen som sogne- og arresthuspræst i Kristkirkens Sogn i Kolding.

Provst Grethe Wigh Poulsen forestår indsættelsen ved gudstjenesten kl. 10.30, hvor Jes Nedergaard Espersen prædiker.

Siden Per Damgaard Pedersen stoppede i embedet, har sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed været vikar i Kristkirken. Han stoppede dog vikariatet for denne gang på Kristi Himmelfartsdag, fordi den nye præst nu er på plads.

Der har været en del debat om den ”missionske” linje hos præsterne i sognet, og menighedsrådsvalget i efteråret blev imødeset med spænding. Men den nye præst blev valgt enstemmigt af menighedsrådet, og ligesom sine præstekolleger ved Kristkirken vil heller ikke Jes Nedergaard Espersen vie samkønnede par.

Efter gudstjenesten vil der være udendørs kirkefrokost, hvor menigheden kan hilse på den nye præst, hans hustru Mariane og sønnen Mads Emil. Man skal dog huske at reservere plads i kirken.