Joy Mogensen besvarer spørgsmål om julekaos

I Kirkeudvalget den 3. juni har ministeren besvaret spørgsmål fra Mette H. Dencker (DF).

Mette Hjermind Dencker (DF) har stillet spørgsmål til kirkeministeren angående den ekstremt sene aflysning af julens gudstjenester.

På Kirkeministeriets hjemmeside kan man læse Kirkeministerens noter til brug under et åbent samråd om de aflyste julegudstjenester i 2020.

Samrådet fandt sted den 3. juni 2021, fremgår det af det såkaldte Talepapir for Kirkeministeren.

Stigende smittetal

Kirkeministeren svarede angående forløbet med henvisning til et samråd i Kirkeudvalget den 10. december, hvor også sundhedsministeren deltog.

På samrådet hed det, at regeringen ikke ønskede at lukke mere end det vurderedes nødvendigt i lyset af smittesituationen. Men sundhedsministeren understregede også, at smitte ikke holder ferie – heller ikke i julen.

Samtidig blev det pointeret, at det kunne blive nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, også med meget kort varsel, på baggrund af smitteudviklingen.

”… på et pressemøde onsdag den 16. december 2020 udmeldte statsministeren en række skærpelser af de generelle corona-restriktioner i Danmark: Blandt andet blev butikscentre lukket fra den 17. december, og almindelige butikker blev lukket fra den 25. december.

På daværende tidspunkt var forventningen dog, at der fortsat kunne gennemføres både julegudstjenester og andre menighedsaktiviteter på forsvarlig vis,” hedder det i talepapiret.

Folkekirkens udmelding

Med henvisning til statsministerens udmelding den 16. december udsendte Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne torsdag den 17. december 2020 en fælles meddelelse til folkekirkens arbejdsgivere og ansatte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ifølge meddelelsen vurderede afsenderne, at man kunne holde julegudstjenester med iagttagelse af de gældende retningslinjer.

Men samtidig burde man lokalt genoverveje antallet af julegudstjenester, og om der skulle synges eller ej, ligesom man åbnede for den mulighed, at der kunne komme nye restriktioner og anbefalinger.

Skærpede retningslinjer

Fredag den 18. dec. anmodede Kirkeministeriet Sundhedsstyrelsen om et dobbelttjek af sektorretningslinjerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sundhedsmyndighederne vendte hen over weekenden tilbage med en række skærpede anbefalinger, bl.a. om gudstjenesternes varighed og sang.

Kirkeministeriet reviderede derpå retningslinjerne, der blev drøftet på et møde i sektorpartnerskabet mandag den 21. december 2020. Samme dag blev de reviderede sektorretningslinjer offentliggjort.

Lillejuleaftensdag

På et møde lillejuleaftensdag drøftede blandt andre regeringens indsatsgruppe og sundhedsmyndighederne udbredelsen i Danmark af den britiske variant.

Kombinationen af den britiske variant og den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester fik indsatsgruppen og sundhedsmyndighederne til på et pressemøde klokken 14 lillejuleaftensdag at skærpe deres anbefalinger i forhold til julegudstjenesterne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis en fast gudstjeneste undtagelsesvist skal aflyses,
skal den enkelte præst og det enkelte menighedsråd være enige om det,
og aflysningen skal godkendes af biskoppen.

Den nye anbefaling gik på, at der slet ikke burde synges ved julegudstjenesterne, og at de højst burde vare 30 minutter.

Kirkeministeriet blev orienteret telefonisk om skærpelsen kort inden pressemødet, og på skrift ved 18-tiden om aftenen.

Sundhedsstyrelsen vurderede på dette tidspunkt stadig, at det var forsvarligt at gennemføre julegudstjenesterne under de skærpede forholdsregler.

Men da indsatsgruppens udmelding om de nye forholdsregler imidlertid kom så tæt på tidspunktet for de planlagte gudstjenester, blev folkekirkens biskopper enige om at anbefale at aflyse de traditionelle julegudstjenester frem til og med Helligtrekongers søndag den 3. januar 2021.

Det skete om aftenen lillejuleaftensdag med en pressemeddelelse fra biskopperne, som var støttet af Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd.

Biskoppernes anbefaling

Kirkeministeriet udsendte senere lillejuleaften en nyhed på sin hjemmeside med omtale af biskoppernes anbefaling. Kirkeministeren udtalte:

”Biskopper, repræsentanter fra provster, præster og menighedsrådsforeningen opfordrer nu i fællesskab til, at julegudstjenesterne aflyses til og med 3. januar. Det bakker jeg op om.

Det er stadig væk muligt at gennemføre gudstjenester efter de nu igen skærpede retningslinjer, der fraråder al sang og anbefaler max varighed på 30 min.

Jeg vil gerne takke alle de ansvarlige repræsentanter for folkekirken, som fandt sammen om fælles forståelse i en svær tid.”

– Der blev handlet både hurtigt og hensigtsmæssigt i ministeriet, mener kirkeminister Joy Mogensen (S). Foto: Kristian Brasen

Beslutningskompetence

Som svar på spørgsmål M, fastslog ministeren, ”at der absolut ikke har været tale om at skubbe noget ansvar fra sig. Tværtimod.”

Joy Mogensen forklarede, at ”folkekirken er forpligtet til at holde gudstjeneste på alle faste gudstjenestedage, dvs. søn- og helligdage. Det er fastslået i Danske Lov.

Derfor kræver det særskilt lovhjemmel at lukke folkekirken eller aflyse gudstjenester på faste gudstjenestedage. Den hjemmel har kirkeministeren ikke.”

Under den dagældende epidemilov havde sundhedsministeren faktisk hjemmel til at pålægge folkekirken restriktioner. Men hverken kirkeministeren, præsten, menighedsrådet eller biskoppen kunne alene beslutte, at der ikke skal holdes gudstjenester i julen.

”Hvis en fast gudstjeneste undtagelsesvist skal aflyses, skal den enkelte præst og det enkelte menighedsråd være enige om det, og aflysningen skal godkendes af biskoppen. Kirkeministeren har ingen kompetence i denne sammenhæng. Det var den regel, som biskopperne henviste til, da de anbefalede en aflysning,” fastslog Joy Mogensen.

Hun bifaldt derfor biskoppernes initiativ til at ”smidiggøre beslutningsprocessen de steder, hvor præst og menighedsråd var enige om at aflyse julegudstjenester.”

Dårlig ledelse?

På spørgsmål L svarede kirkeministeren med henvisning til forløbet og konkluderede:
– Alt i alt blev der handlet hurtig og hensigtsmæssigt i ministeriet. Ministeren ønsker også at anerkende biskoppernes anbefaling og det udviste ledelsesansvar.

Uforudsigelighed

Ministeren henviste til rapporten ”Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen” fra Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter.

Rapporten har blandt andet fokus på kommunikationsveje og de forskellige myndigheders roller og kompetencer i forskellige spørgsmål, forklarede ministeren.

Joy Mogensen sluttede sin forklaring med at udtrykke glæde over, at der nu igen kan afholdes gudstjenester med sædvanlig varighed og med fællessang, ligesom også andre menighedsaktiviteter nu kan genoptages.

Samrådsspørgsmålene

Spørgsmål K:
Vil ministeren redegøre for forløbet op til sin anbefaling kl. 21.40 den 23. december 2020 om ikke at afholde gudstjenester den 24. december 2020?

Spørgsmål L:
Anerkender ministeren det synspunkt, at det kan tolkes som dårlig ledelse at udsende en vag anbefaling kl. 21.40 den 23. december 2020, dagen før årets største kirkedag?

Spørgsmål M:
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at skubbe ansvaret ned i systemet til den enkelte præst og menighed, i stedet for selv at tage ansvar?

Spørgsmål N:
Er det noget, ministeren ville have gjort anderledes, hvis ministeren stod i samme situation i dag?

Spørgsmålene blev stillet efter ønske fra Mette Hjermind Dencker (DF).