Korshærens chef stopper

Helle Christiansen. Foto: Iben Kaufmann

64-årige Helle Christiansen, som gennem de sidste 10 år har været øverste chef for Kirkens Korshær, har meddelt, at hun vil gå på pension.

Helle Christiansen har tidligere været lektor på patoralseminariet i Århus og formand for Præsteforeningen. Men Kirkens Korshær har hun været tilknyttet, siden hun som ung teologistuderende blev frivillig i Mariatjenesten i København.

Hun har siden haft forskellige lederposter, indtil hun i 2011 fik titlen som øverste chef for Kirkens Korshær.

”I min tid er Kirkens Korshær hele tiden blevet større, hvilket jo desværre skyldes, at behovet vokser. Jeg synes især, at behovet for Kirkens Korshærs ydelser er trådt tydeligt frem under coronakrisen,” udtaler Helle Christiansen til Kristeligt Dagblad.

Kirkens Korshær havde sidste år et underskud på 32 mio. kroner, som dog med tilskud fra diverse puljer og donorer ender med et minus på 4. mio. Der blev registreret 56.000 opkald til samtaletjenesten Sct. Nikolaj Tjenesten – en stigning på 10%, fordi mange under krisen har oplevet ensomhed og isolation.

Det seneste år har Kirkens Korshær også arbejdet på at sikre corona-tests til udsatte uden NemId, uddelt gratis værnemidler og sikret socialt udsatte og hjemløse en plads i vaccinekøen.

Kirkens Korshær har aflyst sit planlagte årsmøde i weekenden. I stedet blev der holdt en digital generalforsamling lørdag.