Professor ved CBS med i Bibelselskabets bestyrelse

Bent Meier Sørensen. Foto: Kristian Ridder-Nielsen.

Bent Meier Sørensen, ph.d. og professor ved CBS i København, blev valgt til Bibelselskabets bestyrelse på repræsentantskabsmødet den 20. maj.

Bent Meier Sørensen, som er gift med teolog og politiker Ida Auken, er professor i ledelse, filosofi og psykologi og forsker i den teologiske forståelse af ledelse og organisation. Han udtaler på Bibelselskabets hjemmeside, at han oplever en stigende interesse for både teologien og Bibelen.

”Jeg tror, vi vil opleve en øget efterspørgsel på Bibelen i de kommende år. Folk søger noget, der kan give retning i livet, noget, man kan gå i dialog med på skuldrene af en tradition,” siger han.

Den privatisering af troen, som Anders Fogh-Rasmussen var fortaler for, er nu blevet afløst af en situation, hvor religiøse standpunkter er blevet mere relevante i det offentlige rum. Her mener Bent Meier Sørensen, at adgang til en bibel i et letforståeligt sprog er helt afgørende for, at nye mennesker kan få øjnene op for dens indhold.

”Det er helt afgørende, at vi sørger for, at Bibelen er tilgængelig i et mundret og nutidigt sprog – at der slet og ret er let adgang til Bibelen, så den bliver en naturlig del af den fælles samtale, vi har med hinanden. Dét arbejde ser jeg frem til at blive en del af,” siger Bent Meier Sørensen, der sammen med hustru Ida Auken har to sønner.