Spændende at være fremtids- detektiv i Bibelen

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

I min fritid skriver jeg på en bog om, hvad der skete med Noahs sønner og børnebørn – altså alle verdens folkeslag – EFTER syndfloden, Noahs Ark og Babelstårnet. Det er en spændende detektivopgave at opspore folkeslagene, og hvad Bibelen fortæller om dem.

De oprindelige folkeslag nævnes nemlig også i forbindelse med Bibelens profetiske forudsigelser af fremtiden. Der findes omkring 500 forudsigelser i Bibelen af, hvad der senere skal ske i historiens løb.

De fleste af disse forudsigelser er faktisk allerede gået i opfyldelse. Men der er også forudsigelser, som endnu ikke er sket fuldt ud. Ofte taler man om disse profetier, som om de skal ske i en meget fjern fremtid. Men mange profetier ser faktisk ud til at opfyldes netop i vores tid. Og det sker i hast!

Angrebet ved verdenshistoriens afslutning

Som et eksempel på, hvad vi kan bruge vores viden om de gamle folkeslag til, kan vi tage en af de mest spændende profetier af Ezekiel (som levede ca. 622-570 f.Kr.).

I kap. 38 omtales seks folkeslag, som ”ved verdenshistoriens afslutning” skal invadere Israel. Ud fra vores viden om folkeslagene kan vi få indsigt i, hvilke nationer, der vil deltage i denne store militære invasion af Israel.

Det er vel at mærke IKKE slaget ved Harmagedon, som er omtalt i Johannes’ Åbenbaring 16,12-16. I slaget ved Harmagedon går ”alle” nationer op imod Israel, mens der ved Gogs angreb kun nævnes 6 nationer. Så jeg tror, at Harmagedon og Antikrist først kommer senere.

Israels genopståen

Ezekiel profeterer i kap. 36, at jøderne skal vende tilbage til landet Israel igen – hvilket faktisk skete efter næsten 1900 år – i 1948, hvor Israel blev genoprettet.

I vers 24 siger Herren ifølge profeten:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg vil samle jer sammen fra alle de forskellige lande og føre jer tilbage til Israels land,” og i vers 30: ”Jeres frugtplantager og kornmarker skal give en rigelig høst, og aldrig mere skal nabofolkene se ned på jer på grund af hungersnød.”

Og vers 35: ”Når jeg fører jer hjem, vil folkeslagene udbryde: ‘Se! Dette gudsforladte land er blevet frugtbart som Edens have. De ødelagte byer, der længe lå som forladte ruiner, er nu genopbygget, befæstet og beboet.’

36 Så vil de nationer, som endnu er tilbage, erkende, at det er mig, Herren, som står bag genopbygningen af ruinerne og tilplantningen af det hærgede land. Det er et løfte fra mig, Herren, og det vil ske, som jeg har sagt.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Meget få havde forestillet sig, at jøderne igen skulle få et land, efter at de havde været spredt blandt alle folkeslag i så mange århundreder.

Men løfterne opfyldes. Enhver, der har fulgt Israels genopståen og opblomstring fra ørken til et meget frugtbart land, må blive forbløffet over, hvor præcist bl.a. Ezekiel profeterede dette for ca. 2500 år siden!

Ikke bare krige, men en invasion…

Siden Israels genopståen har de arabiske naboer ført den ene krig efter den anden imod Israel. Hver gang har de selv tabt landområder.

Men der skal – ifølge Ezekiel – komme en invasion. Altså hvor de fjendtlige hære vil forsøge helt at besætte Israel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det forudsiges i kap. 38, hvor Ezekiel får besked på at profetere imod en vis prins Gog – som skal lede denne store invasion af Israel.

Læs også Denne artikel om hvem denne prins Gog kunne være, og hvilke lande, han vil samarbejde med i en uhellig alliance.
Invasionen kan være nært forestående.