Frikirker vokser i byerne

Frikirker i større byer vokser. Det viser en ny rapport kaldet ’Tal om danske frikirker’.

Rapporten ’Tal om danske frikirker’ er udarbejdet af Henrik Holmgaard og Thomas Willer. Den viser blandt andet vækst i frikirker i større byer.

Undersøgelsen for året 2020 viser vækst blandt nyere danske frikirker (etableret i det 20. århundrede – 1901-2000). Væksten blandt nyere etablerede frikirker sker særligt i de større byer. 75 % af menighederne i byer med mere end 25.000 indbyggere er vokset de seneste fem år.

Ligeledes er 48 % af menighederne i Odense, Aalborg, Aarhus og København vokset de seneste fem år. Blandt disse menigheder svarer 71 % af menighederne, at op til fem nye personer er ’blevet kristne’ det seneste år, og 15 % af menighederne svarer, at mere end 10 personer er ’nye kristne’.

– I året inden coronaen oplevede vi vækst i deltagerantallet til gudstjenester, og det har manifesteret sig i flere dåbshandlinger, siger Claus Bækgaard, der er præst i Bykirken i Odense.

Nye kristne

’Nye kristne’ defineres forskelligt af de enkelte præster – såsom nogle, der aldrig har haft en kirkelig tilknytning; men det kan også være nogle, der er vokset op i kirkelig sammenhæng og kommer tilbage, og nogle havde måske tro ved konfirmationen, men var så kommet væk fra troen.

Ved optælling af antal nye kristne i alt er der 258 personer, som er blevet kristne det seneste år. Et forsigtigt gæt er, at den samlede tilvækst er ca. 500 i 2020. Det tyder på, at 25% af de ’nye kristne’ aldrig tidligere har været ‘praktiserende kristne’ eller kirkeligt aktive. 76 kirker har svaret på spørgeskemaet, hvilket betyder en svarprocent på 24,6 %.

10-årigt projekt

Rapporten er lavet af Studiecenter for menighedsbaseret teologi – SCMT, og et 10-årigt projekt er igangsat, hvor der indsamles data om danske frikirker.

Historisk set har danske frikirker rødder tilbage til 1839. Som udgangspunkt er der ikke et præcist tal på, hvor mange frikirker der findes i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forskellige skøn har anslået, at der findes 400-600 menigheder – inklusiv en voksende gruppe af migrantmenigheder, som ikke er medtaget i denne undersøgelse. Andelen af befolkningen, som praktiserer deres kristne tro uden for folkekirken, har oplevet en anslået stigning fra 1% til 4 % siden 1980’erne.

Ambitionen er, at som årene går, og datamaterialet vokser, vil der tegne sig et tydeligere billede af de danske frikirker.

Se rapporten ’Tal om danske frikirker’ her:
https://bit.ly/3yrdYQy


Artiklen fortsætter efter annoncen: