Nyt akademiforløb om pædagogik

– Vi satser på 15 studerende, siger Carsten Hjort Pedersen.

Kristent Pædagogisk Institut i Hillerød indbyder på ny til et to-årigt akademiforløb.

Kristent Pædagogisk Institut gennemførte i 2018-19 det første Akademiforløb med 15 studerende. De studerendes positive evalueringer og ny efterspørgsel får nu KPI til igen at tilbyde et akademi med start i januar 2022 og afslutning i december 2023.

Kristent perspektiv

Med KPI Akademi får de studerende kompetencer til at tænke principielt samt argumentere for og begrunde valg omkring dannelse og formidling ud fra et kristent perspektiv. De studerende vil kunne bruge læringen i forbindelse med studie, arbejde eller fritidsengagement i kirke, samfund eller hjem. Ophold, deltagelse og rejser dækkes af KPI, mens bøger etc. dækkes af den studerende.

– Vi satser på et hold med 15 friske unge, der er engageret i det religionspædagogiske felt i kirke, skole, institution og samfund, og som bliver udfordret til at knytte venskaber og danne netværk, oplyser KPI.

Formål og forløb

Akademiforløbet vil indeholde akademisk og praksisnær undervisning primært v. institutleder Carsten Hjorth Pedersen.
Gruppen mødes til i alt otte samlinger (á otte timer).

I 2022 er det den 17. januar, 26. april, 24. august og 24. november.

I 2023 er det den 23. januar, 25. april, 23. august og 23. november.

Hver studerende leverer to opgavebesvarelser i december 2022 og december 2023. I løbet af de to år er der et pensum på ca. 2.000 sider, som skal læses.
Man skal være 35 år eller derunder den 1. januar 2022 og for nylig have afsluttet eller være på sidste del af en uddannelse som teolog, lærer, pædagog, psykolog, journalist, retoriker eller lign.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dokumenteret ansøgning skal sendes til kpi@kpi.dk senest den 1. november 2021.