Ærkebiskop og tidligere PM advarer imod eutanasi

Storbritannien skal tage stilling til radikalt forslag om lægeassisteret selvmord.

Menneskets liv er en gave fra Gud, og ingen skal føle sig som en byrde, fastslår ærke-biskop Justin Welby.

Lovliggørelse af lægeassisteret selvmord i Storbritannien vil underminere livet hellighed og sætte svage under pres for at gøre en ende på deres liv.

Det skriver ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby, og tidligere premierminister Gordon Brown i en fælles advarsel til regeringen, ifølge Christian Post.

Advarer i åbent brev

I et åbent brev udtrykker ærkebiskoppen og Gordon Brown sammen med Cardinal Vincent Nichols fra den katolske bispekonference for England og Wales samt overrabbiner Ephraim Mirvis deres ”dybe uro” over et lovforslag fra Baroness Meacher.

Ifølge forslaget skal voksne, som ifølge lægerne kun har seks måneder eller mindre tilbage, kunne modtage medicinsk hjælp til at dø, hvis to læger og en højesteretsdommer accepterer det.

“Vi anerkender, at Baroness Meacher prøver at afhjælpe lidelse. Vi deler denne motivation af hele vores hjerte,” skriver de religiøse ledere og Gordon Brown ifølge The Telegraph. Det åbne brev fortsætter dog med at fastslå, at underskriverne er helt uenige med forslagstilleren om måden, hvorpå problemet skal løses.

Lovforslaget ”Assisted Dying Bill” er nemlig ”farligt og utilstrækkeligt i den virkelige verden”, mener underskriverne og henviser til deres tro: “På grund af de trosoverbevisninger, vi bekender, ser vi hvert menneskeligt liv som en værdifuld gave fra Skaberen, der både skal bevares og beskyttes”.

Samtidig advarer underskriverne mod det pres, som loven ville betyde for mange sårbare mennesker.

Loven kan skabe mistillid til plejepersonalet, skriver tidl. premierminister Gordon Brown i The Times.

Brown advarer i The Times

Gordon Brown skrev i et debat-indlæg i The Times:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Faren for pres – uanset hvor diskret og indirekte det måtte være – på de sarte og sårbare, som måske føler, at deres eksistens er en byrde for andre, kan aldrig udelukkes. Den uundgåelige udhuling af tilliden til plejepersonalet – hvis de var i stand til at gøre en ende på liv – ville betyde tabet af noget meget værdifuldt.”

Afstemning udskudt

Under debatten i Overhuset den 22. oktober blev der udtrykt så stor betænkelighed over forslaget, at Baroness Meacher ikke ønskede en afstemning i forbindelse med andenbehandlingen, skriver Christian Today.

I NGO’en Right to Life udtrykker Catherine Robinson glæder over udfaldet og siger:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi ser flere tegn på, at folks ønske om at dø er foranderligt. En irsk undersøgelse, The Irish Longitudinal Study on Ageing, viser fx, at blandt 8.174 personer over 50 år udtrykte 3,5% ønsket om at dø under første del af undersøgelsen. Men 72% af disse personer udtrykte ikke længere et ønske om at dø, da de blev spurgt igen to år senere.

Guds tid – ikke lægernes

De fleste kristne sundhedsmedarbejdere menere, at det er Gud alene, der skal bestemme, hvornår et menneske skal dø.

Det fastslog et dokument fra Canadas kristne læger og tandlæger i Christian Medical and Dental Society, som repræsenterer omkring 5.000 praktiserende læger og tandlæger i 1995:

“Tiden til at give liv og til at afslutte liv bør være Guds rettighed og ikke vores… Lidelse bør altid vække omsorgsfuld pleje, og eutanasi bør ikke bruges som en udvej.
De, der lider, er vigtige medlemmer af samfundet, som bør støttes. Vi tror, at modet til at bære lidelse medfører den største moralske og sociale velsignelse for samfundet. Samtidig vil samfundets støtte til den enkelte i denne situation være en støtte for den lidende.”


Artiklen fortsætter efter annoncen: