Hyldgaards på mission i Mexico

Antallet af evangeliske kristne vokser med 10 pct. om året i det ellers katolsk-dominerede Mexico, hvor gammelt hedenskab også trives.

Lisbeth og Per Hyldgaard ses her sammen med seniorpastor-parret fra Agua Viva, Fabriola og Gustavo.

Missionærparret Lisbeth og Per Hyldgaard er netop hjemvendt fra en missionstur til Mexico. Et land i konstant forandring, hvor de også har set store gennembrud med hensyn til mirakler og helbredelser.

– Rigtigt mange mexicanere vender sig til Gud i denne tid. I det før så katolsk dominerede land, vokser de evangeliske kristne nu med 10 pct. om året, har de mexicanske kirkeledere fortalt.

Ægteparret Hyldgaard arbejder nu igennem en stor uafhængig karismatisk kirke i Mexico med tilhørende skole (fra 0-9 klasse), samt, samt 12 menighedsplantninger i de omkringliggende byer.

Hyldgaard var inviteret til at holde lederkonference i modermenigheden, samt at holde evangeliske udadvendte møder i 3 af menigheds plantningerne.

Mange mennesker er her gået frem til forbøn på møderne i Mexico, hvor Per Hyldgaard talte.

Aqua Viva

Kirken ”Aqua Viva” (Levende vand), som var vært, er på flere tusinde mennesker og har derfor en mange ledere i de forskellige arbejdsgrene. Disse blev undervist i, hvordan de kan lede den næste generation.

Om aftnerne var der vækkelsesmøde, hvor der var fokus på at nå ud til mennesker med evangeliet. Mange havde taget nye mennesker med i kirken. Nogle hørte budskabet om Jesus for første gang. Mange tog imod invitationen om at følge Jesus, fortæller Hyldgaards.

– Det er altid fantastisk at se, når Helligånden arbejder i mennesker, så de erkender, at de mangler Jesus i deres liv og giver respons til frelse.

Der blev bedt til frelse med mange hundrede mennesker, hvoraf 411 ønskede at blive kontaktet af en lokal menighed for yderligere undervisning i Guds Ord. De fire kirker, hvor der blev holdt møder, vil nu følge op på disse mennesker, så de bliver budt velkommen i kirkerne, og de vil få mere undervisning om troen på Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blandt de helbredte ses her en kvinde, som efter forbøn fortæller at hun nu kan høre på det døve øre.

Gigtsmerter forsvandt efter at hun tilgav

Efter frelsesbønnen blev der bedt for alle de forskellige behov, der måtte være, og mange oplevede helbredelse og hjælp i specifikke situationer.

Mange af helbredelserne skete efter at Per Hyldgaard fik konkrete kundskabsord fra Helligånden til mennesker, og især én oplevelse gjorde indtryk.

Et kundskabsord lød på, at utilgivelighed “stod i vejen for at Gud kunne helbrede”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En kvinde kom og fortalte, hvordan hendes gigtsmerter totalt forsvandt i det øjeblik, hun valgte at tilgive. Hun vidste med det samme, at kundskabsordet var til hende, og hun valgte at tilgive den, der havde såret hende, så hun i stedet kunne være åben for det, som Gud havde til hende.

Andre oplevede, at deres syn blev helbredt, eller at hørelsen blev helbredt. Rigtig mange oplevede at blive helbredt for diverse smerter.

Ramt af Covid-19

Mexico er fortsat ramt hårdt af Covid-19, og er nu i den 3. bølge. Der er mange restriktioner. Alle skal bruge mundbind, spritte af og holde afstand. Men der er ikke restriktioner, der begrænser eller påvirker at mennesker kan forsamles i kirkerne.

De lokale kirker har oplevet en svær start på at komme igang igen efter en total nedlukning i starten af pandemien. Men nu oplever de, at mange søger ind i kirkerne igen og har behov for fællesskabet. Mange har oplevet tab af deres kære til Covid-19, og de har nu brug for trøst og hjælp til at komme videre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mexicos sundhedssystem virker anderledes end herhjemme. Hvis en syg kommer på sygehuset med Covid-19, kan de pårørende ikke besøge vedkommende eller ringe til vedkommende, men bliver kontaktet af sygehuset.

Ved dødsfald bliver pårørende kontaktet og bedt om at afhente asken af afdøde næste dag! Det er meget traumatiske oplevelser. Og det er forståeligt, at folk ikke sender deres syge på sygehuset, før det er absolut nødvendigt.

Præster dræbes

Landet Mexico hører vi ofte mest om, når det handler om diverse narkokarteller, kriminalitet samt illegale emigranter.

Mexico er også på Åbne Døres liste over lande, hvor kristne bliver forfulgt. De lokale narkobaroner vil ikke acceptere, at kirkerne arbejder i ”deres” områder. Hvis kirken er for “effektiv”, dræber de simpelthen bare pastoren.

Men de kristne diskrimineres også i områder, hvor de gamle stammereligioner trives. Mexico blev først katolsk, da Spanien koloniserede Mexico.

I Mexico findes der stadig mange gamle, historiske templer, som blev brugt af den oprindelige befolkning til blandt andet menneskeofringer og tilbedelse af solen, månen og stjernerne.

Disse gamle religioner vinder frem i landet, og ønsker at gøre alt for at stoppe kristendommen. Nogle gange med bureaukratiske midler, andre gange ad mere voldelig karakter.

En af de menighedsplantninger, der blev holdt møder i, havde oplevet det utroligt svært at få lov til at gøre reklame for mødet. Der blev gang på gang givet nye ordre om restriktioner i forbindelse med Covid-19.

Hele tiden var der krav, der blev skærpet mere. Andre arrangementer i byen blev der til gengæld ingen krav stillet til. Alligevel lykkedes det kirken at samle fuldt hus.

– Det er sådan en indstilling, der gør, at Guds ånd kan komme til. En total afhængighed af at Gud virker med, selvom der er modstand, siger Per Hyldgaard.
Kirken fik da også lov til at se sejren, da mange mennesker om aftenen gik frem for at markere, at de ønskede Jesus i deres hjerte.

Disse mennesker knytttes nu nærmere til kirkerne.