Næste bogklubbog: Undgå at ’Slangen’ indtager kroppen

Forsiden af Inger Ottesens bog viser en kunstnerisk fremstilling af en kvinde, som gennem meditation og yoga forsøger at få den slumrende sammenrullede Kundalini-slange, som man forestiller sig ligger ved foden af rygraden, til at vågne og bevæge sig op igennem de syv chakrapunkter i kroppen. Hvad er det for en slange? Det er påfaldende, at slangen i Bibelens skabelsesberetning netop er et symbol på Satan…

Den 14. november modtager medlemmerne af Udfordringens bogklub Inger Ottesens afslørende bog: ”Hvor kommer hjælpen fra?”

Bogen koster normalt 198 kr., men bogklubbens medlemmer får den for kun 50 kr. – og så er den endda gratis tilsendt, sammen med Udfordringen.

Nye medlemmer kan nå at tilmelde sig bogklubben indtil tirsdag den 9. 11. kl. 12 og få bogen sammen med avisen.

I bogen fortæller Inger Ottesen sin egen beretning fra den alternative verden. Inger Ottesen er ikke i tvivl om, at alternativ behandling ofte virker. Hun har selv prøvet.

Problemet er bare, at der ikke er nogen logisk eller videnskabelig forklaring på, hvorfor det virker. Derfor må der være en åndelig forklaring – ligesom når mennesker bliver helbredt ved bøn. Og vi må derfor spørge os selv, hvor hjælpen kommer fra?

Jo længere Inger Ottesen kom ind i den alternative verden, des mere afsløredes den fremmede religiøse virkelighed. Hun skulle bl.a. søge kraft og energi ved at meditere sig frem til, at en såkaldt Kundalini-slange rejste sig i kroppen.

Inger Ottesen har en Master i social integration med fokus på stress, hun er Exam. Pæd, har lektoreret i psykologi og har undervist i neuropsykologi og udviklingspsykologi. Hun er medlem af Videnskabs-Etisk Komité i Nordjylland.

Inger fortæller i bogen:

– Forestil dig, at der ligger en lille sammenrullet slange ved foden af din rygrad ved rod-chakraet. Denne slange sover, og skal vækkes. Dette sker gennem forskellige teknikker og øvelser, som meditation og yoga. Den vågner og rejser sig op gennem den usynlige kanal med de syv chakrapunkter langs rygraden.
Hver gang et chakra-punkt passeres, får mennesket sundhed og kraft i uanet målestok. Mennesket bliver i besiddelse af den mystiske kraft. Kundalini-slangen må ikke forstyrres i dens opadstigning, idet det medfører ubalancer, gengiver Inger Ottesen fra det, hun fik at vide.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Når Kundalini-slangen kommer til det syvende chakra, forenes slangekraften med det guddommelige. Som oftest er slangen den kvindelige (hinduistiske) gud Sakti, der skal forenes med den mandlige gud Shiva. Jeg fik at vide, det var den mandlige og kvindelige kraft i os. I første omgang blev der ikke sat gudenavne på, det lærte jeg senere.
Da jeg var kommet så langt, at jeg begyndte at mærke den kraft som Kundalini-slangen giver, begyndte jeg at få anbefalet litteratur, som jeg havde efterlyst fra begyndelsen. Jeg læste bl.a. om tantrisme, som er en livsfilosofi, der dækker områder fra buddhisme og hinduisme, men som indgår i mange meditationsformer og behandlingsteknikker. (…)
Ved rejsningen af Kundalini-slangen bliver vi ét med den guddommelige kraft – vi bliver ét med kosmos, siger man.
En anden konsekvens af slangerejsningen, som jeg ikke læste eller hørte om, er, at vi ved den fuldendte rejsning af Kundalini-slangen opnår ”den store død”.
Med ”den store død” mener man, at vi bliver befriet for flere liv. Der er tale om en reinkarnations-tankegang i disse teknikker.
Selvom jeg spurgte meget ind til denne Kundalini-slange, fik jeg kun vage svar. Der blev hele tiden sagt, at det skulle erfares og mærkes. Der var noget, der ikke blev sagt så tydeligt. Men teorien om Kundalini-slangen rummer både dyrkelse af indiske guder og troen på reinkarnation. Dette kan ikke forenes med den kristne lære. Og det uanset om nogle af de gode opladninger blev kaldt ”Kristus-energi”, eller om formålet var at tilegne sig kræfter, der kunne hjælpe andre mennesker med deres sygdomme og generelle problemer.
Det lyder så godt og fantastisk, at vi ikke tror, at Gud kan have noget imod det, for han vil os det godt. Vi hopper på limpinden, for det virker, det er fascinerende og spændende. Satan køber vores tro og tillid ved at give ”gode” gaver i form af overnaturlige kræfter, uforklarlige oplevelser og tilsyneladende også helbredelse, skriver Inger Ottesen.

Inger Ottesen: Hvor kommer hjælpen fra?
180 sider. Illustreret. Udfordringens forlag.
Kan bestilles som både trykt bog 198 kr. og e-bog (pdf) 48 kr. på Hosianna.dk.

Du kan få den som bogklubbog til kun 50 kr. ved at tilmelde dig på udfordringen.dk/bogklub senest tirsdag den 9.11. kl. 12.


Artiklen fortsætter efter annoncen: