Let bog om ondskab og lidelse mangler det væsentligste

”Den, der trækker sig bort og ikke aktivt arbejder for at mindske ondskab og lidelse for andre, forøger den uvægerligt i tilværelsens kontinuum. Medmindre man som de græske kristne i oldtiden tilbringer livet alene i ørkenen. På en søjle, hævet over sandet og skorpionerne.” s.101

Jakob Brønnum er nok en af de mest produktive teologer i moderne tid. Som en anden Johannes Møllehave udgiver han op til flere bøger om året med refleksioner over eksistentielle temaer og referencer til både bibeltekster og store litterære værker. Den seneste bog bærer den interessante titel: ”En lille bog om ondskab og lidelse” og indeholder 35 korte tekster med overskrifter som fx smerte, frihed, faderen, død, medløberen, følelser og selvfølgelig ondskab og lidelse.

En let bog

Bogen bærer præg af at være let. Let læst. Lettere overfladisk. Let i tilgangen til filosofi, teologi, psykologi og alle andre videnskabelige traditioner. Brønnum evner det indsigtsfulde, hvilket han har bevist igennem sit store forfatterskab. Men i nærværende bog bliver indsigten koncentreret om det, som man kan uddrage af det indledende citat. Det er måske en lidt for hård vurdering, da der helt sikkert kan findes andre gode refleksioner rundtomkring i de 35 kapitler, men helt centralt står det tilbage, at ethvert menneske må gå aktivt imod ondskab og den medfølgende lidelse, ellers bliver man årsag til mere ondskab og lidelse.

For lidt Gud

For nylig anmeldte jeg en bog af Michael Reeves, som er rektor og professor på Union School of Theology i Bridgend, Wales og yderst skarp i sin Kristologi. Hans pointe er, at der er intet af betydning i kristendommen, som ikke hviler på Kristus. Heroverfor forekommer Brønnums teologi fattig. Jesus Kristus og Gud Fader er på det nærmeste statister, mens det er menneskets opgave at finde ud af at leve en tilværelse, hvor lidelse og ondskab er tålelig. Jesu stedfortrædende offer repræsenterer ikke i Brønnums udlægning – eller i hans opfattelse af moderne kristendom – en endegyldig sejr over ondskaben. Den onde, Satan eller Djævelen, er fiktion hos Brønnum, og ondskab og lidelse er en tilstand ved livet, som mennesket skal lære at leve med.

Jeg sidder tilbage med en oplevelse af skuffelse. Når Brønnum filosoferer, fordufter Jesus Kristus, og hans offer forekommer meningsløst og derfor bliver bogen, for mig, ligegyldig.

Jakob Brønnum: Ondskab og lidelse. 130 sider. 150 kr. Eksistensen