Genopdag livet i Kristus

I praksis bliver vi hurtigt optaget af andet end Kristus. Denne bog viser vejen tilbage til Ham, som det hele handler om.

”Hvad jeg prøver at sige i dette kapitel, er i virkeligheden bare, at vores forening med Kristus ikke kun er indgangen til det kristne liv – den suppe, vi spiser, mens vi venter på, at kødet skal komme. Det er ikke en døråbning, som leder os ind i et liv, der handler om noget andet. Det er det kristne livs bøf og dagligstue.” s.133

Michael Reeves, som er rektor og professor på Union School og Theology i Bridgend, Wales, er yderst skarp i sin kristologi. Der er intet af betydning i kristendommen, som ikke hviler på Kristus.

Det lyder måske ikke umiddelbart som banebrydende teologisk indsigt al den stund, at kristendommen har sit navn af dem, som følger Kristus. Men alligevel argumenterer forfatteren for, at meget andet i praksis løber med vores opmærksomhed. Der prædikes ikke, som hos Spurgeon, udelukkende Kristus. I stedet har individet, mennesket, indtaget den centrale plads, selv når der forkyndes et evangelium, eller tales om nåde og andre centrale begreber fra prædikestolen.

Reeves forklarer med reformatorernes ord: ”at vi er ude af stand til at genkende Faderens gunst og nåde undtaget gennem Herren Kristus, som er et spejlbillede af Faderens hjerte. Uden Kristus ser vi kun Gud som en vred og forfærdelig dommer” s. 20. Men han stopper ikke der, for Kristus må ikke blive et middel til noget, end ikke frelsen. Han er frelsen. At være i ham er at være frelst.

Det er, at vi er blevet fysisk optaget i ham, som nadveren illustrerer med omvendte fortegn. Således er han det nye menneske, som giver os barnekår hos Gud, fordi vi får del i hans identitet som søn af Gud. Det er ved et blik på Jesus Kristus at vi forvandles, ikke fordi vi efterligner ham, men fordi vi bliver født på ny ind i hans familie.

Bogen er fyldt med stærke citater fra kendte teologer med mere, som uddyber forfatterens pointer. Det er i sig selv interessant at høre Luther, Bradford, Lewis, Calvin, Henry, Donne, Chesterton, Fisher, Owen, Goodwin beskrive Kristus og hans betydning for vores fortid, nutid og fremtid. På den måde er bogen et kald til at genopdage livet i Kristus eller sagt med Paulus’ ord, at livet er Kristus.

Michael Reeves: Kristus vores liv. 176 sider. 199,95 kr. Credo (Forlagsgruppen Lohse)