Menighedsfakultet og Kristent Pædagogisk Institut i nyt partnerskab

Et fagligt konsortium skal styrke religionspædagogik og kristen forkyndelse gennem MF og KPI.

Professor dr.theol. Kurt E. Larsen fra MF er faglig leder af et nyt Center for Kristen Praksis, som har fokus på religonspædagogik og kristen oplæring.

Religionspædagogikken fylder alt for lidt på de teologiske uddannelser, og der er brug for mere principiel tænkning på området, mener KPI og MF, som nu starter et fagligt konsortium.

Gennem det nye partnerskab vil MF og KPI lade forskere og fagpersoner samarbejde tværfagligt og udvikle nye kursus- og undervisningstilbud.

Emnerne kan være fx menneskesyn, pædagogik, dannelse, kristendomsformidling, påvirkning med respekt, køns-identitet, ungdomskultur og samtidsanalyse, forklarer dr. theol. Kurt E. Larsen i en pressemeddelelse.

Konsortiet er tænkt som et samarbejde mellem flere frie organisationer, og MF og KPI håber, at flere organisationer på sigt vil være med i samarbejdet.

Center for Kristen Praksis

Det nye konsortium er forankret i et nyt Center for Kristen Praksis ved MF under faglig ledelse af professor dr.theol. Kurt E. Larsen. Han ser det som en naturlig udvikling, at MF ruster yderligere op på det praktisk-teologiske felt:

– MF er stiftet med det formål at drive teologisk forskning og undervisning for at udruste kommende præster til deres tjeneste, der blandt andet også indeholder undervisning af konfirmander, minikonfirmander og voksne.
Derfor er MF det rette hjemsted for et fagligt Center for Kristen Praksis, hvor målet er at stræbe efter det højeste faglige niveau inden for kristen undervisning, forkyndelse og sjælesorg m.m.
Det første satsningsområde på centeret er religionspædagogik og kristenoplæring. Vi vil på dette vigtige område facilitere et fagligt miljø, hvor forskere og fagpersoner fra forskellige organisationer kan indgå i et tværfagligt samarbejde om forskning og ikke mindst undervisning til gavn for skoler og hele kirkelivet i Danmark.

– Det nye konsortium skal udruste lærere til at formidle det kristne menneskesyn, fortæller institutleder for Kristent Pædagogisk Institut, Hanne Terp Legarth.

KPI vil udruste lærere

Institutleder for Kristent Pædagogisk Institut, Hanne Terp Legarth, ser samarbejdet som en mulighed for at få en ny generation af fagpersoner etableret i det religionspædagogiske felt:

– Vi ønsker at udruste lærere, pædagoger og andre i pædagogiske opgaver til at møde børn og unge med et kristent menneskesyn og gå foran i dannelsen af den nye generation.
Det nye konsortium vil være en vigtig ressource i den sammenhæng. KPI har et stort bagland, som efterspørger den overordnede viden og udrustning, og MF kan hjælpe os med at være endnu stærkere fagligt forankrede på det fagteologiske område. Modsat kan vi tilføre MF og den teologiske uddannelse ny viden fra de pædagogiske fagområder og fra praksis, siger Hanne Terp Legarth.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Flere organisationer skal inviteres med på sigt, oplyser fakultetsleder ved MF og daglig leder af FIUC-Aarhus, Thomas Bjerg Mikkelsen.

’God MF-strategi’

Ifølge fakultetsleder på MF, Thomas Bjerg Mikkelsen, ligger det nye konsortium i forlængelse af MF’s overordnede strategi:

– Ifølge vedtægterne har MF til opgave at formidle kristen tro og teologi i kirke, kultur og skole. MF’s mål kan ikke nås uden strategiske partnerskaber. Ved at kombinere vores ressourcer kan vi udvikle stærkere undervisningstilbud med tydelig relevans for kirke, skole og samfund i øvrigt.
Efter planen skal foråret bruges på at definere samarbejdsfelter og udvikle en fælles strategi for udviklingen af det faglige samarbejde. De første konkrete initiativer forventes tidligst lanceret i sommeren 2022.