Helligånden som varde

Af Jenis av Rana. Færøsk læge og politiker Udenrigs-, undervisnings- og kulturminister for Færøerne.

I dag er en GPS uden tvivl hvermandseje, den findes i de fleste biler og kan købes billigt. Den gør hverdagen lettere, uden problemer kan vi navigere sikkert fra sted til sted, også i områder hvor vi ellers ville være på bar bund.

Vi skal ikke langt tilbage i tiden, hvor alt var anderledes, mere besværligt og utrygt. Men dengang fandtes også løsninger på tidens udfordringer, om end disse var mere jordnære og mindre tekniske.

En af disse enkle, men fænomenalt gode løsninger til at finde vej med, var varder.

Rundt om på Færøerne findes hundredvis af varder. De var forudsætninger for at finde vej mellem bygderne, som jo var, og er, adskilte af høje og i mange tilfælde vanskeligt tilgængelige fjelde.

I rad og række står de fleste af disse varder stadigvæk på samme sted, som vores forfædre byggede dem. De vidner om en tid og et folk, som formåede at overleve under særdeles trange forhold.

At bevare disse varder, og genopbygge dem efterhånden som tidens tand ødelægger, er højt i kurs på øerne. Først og fremmest som en hyldest til og minde om forfædrene og deres kamp for at overleve, men også, til trods for tidens sofistikerede GPS systemer, for at kunne betjene de mange vandrere, som elsker at gå i fjeldene.

I takt med disse ”moderne” gåture er der opstået en trend, som i værste fald kan føre folk i uføre og have fatale følger med sig. Trenden er, at turister, uden at have nødvendig indsigt, er begyndt at bygge varder.

Det starter med et grundlag af nogle få sten, de næste, som kommer samme vej lægger stene til. Og pludselig står ikke kun en, men flere varder spredt rundt om på fjeldene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange af disse er ovenud flotte, men placerede uden nogen plan, og er derved mere til vildledning end vejledning. Frygten blandt kyndige er, at disse tilfældigt placerede varder pludselig en dag, i dårligt sigte og dårligt vejr, kan føre turister på vildspor med deraf fatale følger.

Bibelens anvisninger er de kristnes varder. Heldigvis er disse absolutte, og der findes ingen GPS erstatninger for dem. Men præcis som i virkelighedens verden på Færøerne, og utvivlsomt også andre steder, er faren for vildledende varder overhængende.

Men her kommer den Hellige Ånd, varden (eller GPS’en om du vil) over alle varder, os til hjælp og byder os sin vejledning. En vejledning, som kun er betinget af, at vi lytter til og følger den Himmelske røst, som kun vil vores bedste og tilbyder løsninger på alle vores behov.


Artiklen fortsætter efter annoncen:PS: En anderledes historie, som fortæller om en sidegevinst ved varder, er fra en af vore forfædre, som blev overrasket af en voldsom storm, på vej over et af de mange fjelde.

Kold, træt og opgivende nåede han hen til en varde, og fik en genial ide. Med sine sidste kræfter begyndte han at løfte de tunge sten ned på jorden og op igen.

Og ved at nedbryde og genopbygge denne varde formåede han at holde varmen, til uvejret var ovre, og han blev fundet og reddet.