Gør vuggestuer og mangel på kirkegang børn angste?

Af Iben Thranholm. Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Et dansk studie fra 2020 viser, at 15 procent af danske børn født mellem 1995 og 2016 er blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse, før de fylder 18 år. Tallene er desværre ikke for nedadgående. Nedlukningerne og isolation under corona er gået meget hårdt ud over børn og unges mentale trivsel, som i mange tilfælde var skrøbelig i forvejen. Så desværre er kurven for unge med angst og depression for opadgående.

Spørger man eksperterne, hvad årsagen er, bliver de os ofte svar skyldige. Mange peger på indflydelsen fra sociale medier, og at unge generelt har højere forventninger til sig selv, end de kan leve op til. Men samtidigt indrømmer mange behandlere, at de simpelthen ikke kender den helt præcise årsag.

Men nu er psykiater Søren Lecker og psykolog Kirsten Callesen fremme med en teori om, at årsagen til stigningen i psykisk syge børn handler om de mange timer, som de tilbringer i vuggestuen hver dag.

Ifølge dem er det nemlig langtfra alle børn, som er robuste nok til at blive passet i en vuggestue. “Det er helt umuligt at forestille sig, at de forhold, der er i en vuggestue, kan give den samme ro og lige så individualiseret omsorg og stimulation, som et barn kan få hos nogle få, personligt engagerede kompetente omsorgspersoner, skriver Lecker og Callesen i et indlæg i Kristeligt Dagblad.

Det gør børnene syge. De lider under, at de ikke kan spejle sig i deres mors eller fars smilende ansigter og føler deres varme og omsorg i de fleste af døgnets vågne timer. Manglen på nærvær og tilknytning gør, at de lettere får angst.

Det er en erkendelse, som kan være svær at sluge i velfærdssamfundet, hvor økonomi og forældres selvopfattelse i forhold til karriere bygger på, at andre mennesker tager sig af vores børn. Men noget tyder på, at vores samfundsmodel er med til at gøre børn med anlæg for psykisk lidelse til syge børn.

Ud over forældres fravær i de helt smås liv i dagtimerne, er der også et andet forhold, som kan være medvirkende til, at børn får angst.
Der findes flere store undersøgelser fra USA, som viser, at børn, der er vokset op i familier, som har en religiøs praksis, har langt større og bedre mental trivsel end dem, som kommer fra hjem uden tro.

At det hører til sjældenhederne at danske forældre lærer deres børn om Gud eller tager dem i kirke hver søndag, er derfor også en afgørende faktor, når man skal forklare, hvorfor så mange danske børn er angste.


Artiklen fortsætter efter annoncen: