Ny juridisk chef i arbejds- giverforeningen KA

Jens Jul Jacobsen

Jens Jul Jacobsen er pr. 1. februar 2022 tiltrådt stillingen som juridisk chef i arbejdsgiverforeningen KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) og arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje.

De to foreninger har tilsammen mere end 1300 medlemsvirksomheder. Som juridisk chef afløser Jens Jul Jacobsen Nikolaj Nikolajsen, der efter eget ønske har fået nye opgaver i KA.

Jens Jul Jacobsen (50) kommer fra en stilling som specialkonsulent i skatteret ved Landbrug & Fødevarer i Aarhus. Han bor i Aarhus sammen med hustruen Helle, der er folkeskolelærer, og parrets tre drenge.