Planer om nyt missionsselskab med fokus på muslimer

Grundtvigianere, missionfolk og Massoud går sammen om at få forkus på forkyndelse igen.

Fhv. efterskoleforstander Thorkil Sohn, Ringkøbing.

– Vi er nogle, som finder, at der er behov for at undersøge mulighederne for at starte et målrettet arbejde, der ”kun” har til formål at forkynde evangeliet og støtte kristne i muslimske kredse/lande.

Sådan skriver forhenværende efterskoleforstander Thorkil Sohn, Ringkøbing. Han er sekretær for et forsøg på at oprette et missionsselskab, der ikke forglemmer sit egentlige formål med forkyndelse i forsøget på at være med i bl.a. kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse mm.

– I løbet af processen er der udkrystalliseret to mulige arbejdsområder, nemlig dels støtte til de ofte forfulgte kristne i muslimske lande og dels mission blandt muslimer – også vore egne i Danmark, fortæller Thorkil Sohn.

– Tidens tendens synes at bevæge sig mod et tolerant ”både/og” på mange områder, også dette: Muslim eller kristen – det er hip som hap. Og så bliver der hele jo ligegyldigt. Det er på tide, at almindelige danskere, som tilslutter sig kristendommen, fx gennem medlemskab af Folkekirken, vedkender sig vor egen tro, træder i karakter og står ved, at det netop ikke er ligegyldigt, om man er kristen eller (in casu) muslim, siger han.

Møde på Askov

Mødet holdes lørdag den 2. april kl. 12 på Askov Højskole. Og blandt anbefalerne af mødet er der også en del præster m.m. med tilknytning til det grundtvigske. Hvor bevægelsen Tidehverv tidligere var kendt for at være i skarp opposition til det missionske, går mange tidehvervs-præster nu selv ind for mission.

Men der er også missionsfolk blandt underskriverne, som er: Sognepræst Agnete Raahauge, Hørup, Fhv. sognepræst Lars Paludan, Odense, Sognepræst Jakob Sandal, Husby, Fhv. gårdejer Niels Holger Hansen, Brørup, Sognepræst Merete Boye, Viborg, Sognepræst Lars Christoffersen, Hee, Sognepræst Christian Munch, Nustrup, Fhv. efterskoleforstander Henrik Nissen, Haderslev, Arkitekt Jørgen Ganshorn, Føns, Sognepræst Lisbeth Krogh Isaksen, Aalborg, Studielektor Lars Vangslev, Roskilde, Valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh, Odense, Sognepræst Elisabeth Krarup Jensen, Augustenborg, Sygehuspræst Helle Frimann Hansen, Aabenraa, Retsteolog Kristine Garde, Hillerød, Sognepræst Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup Mors, Forfatter Per Holbo, Rask Mølle, Sognepræst Torben Bramming, Ribe, Kordegn Erik Nørkjær, Aulum, Cand.scient., IT-konsulent Christian Provstgaard, Skrødstrup, Sognepræst Anders Raahauge, Sønderborg, Fhv. efterskoleforstander Thorkil Sohn, Ringkøbing.

Sidstnævnte kan kontaktes på tlf. 2926-2307, mail: thorkil.sohn@mail.dk (sekretær for projektet).