En grundbog i misionsteologi

Denne norsk-sprogede bog handler om, hvad Bibelen siger om mission både i GT og NT samt den røde tråd i dette. Hensigten er at give en samlet oversigt, en bibelteologi om de vigtigste spørgsmål i missionsvidenskab, og det er derfor en vigtig grundbog, som dækker meget af, hvad der er relevant i mission. Men det er også en akademisk bog, som kræver en indsats af læserne. Den vinder ved at blive læst seriøst, sindigt og ikke i et snuptag!

Mange inspirerende vinkler på mission

Det er en bibelfaglig bog, som ser på bibelteksterne fra nye og oversete vinkler for at bidrage til bedre forståelse. Den er skrevet til bibelforskere og missionærer; den kan også inspirere dem, som forbereder sig til tjeneste i kirke, mission og evangelisering i eget land og/eller udlandet.

Sverre Bøe har ønsket at give en bred forståelse med inddragelse af mange forskellige aspekter, relevante for mission, herunder definition af, hvordan terminologien skal forstås og håndteres – også set i lyset af forskellige konfessionelle og økumeniske traditioner samt forskellige kontinenter for bedre at belyse stoffet.

Forfatteren trækker på flere anerkendte teologiske kilder i bibelfag og missionsfag og har noter på hver side, så man nemt kan se kilder og deres brug – ofte engelsksproget.

Store teologiske kategorier

Bogen går systematisk frem gennem Bibelen ved at fremhæve teksternes forhold til mission og inddrager også skaberteologi samt ”teologiens store kategorier”. Der er nok at tage fat på i denne bog, som er udfordrende med de mange henvisninger til allehånde kilder.

Undervejs kan det forekomme nærmest svimlende med de mange lærde synspunkter, men så kan man standse op og tygge på sammenfatninger efter de store hovedafsnit.

Bogen er pædagogisk med klar og sigende indholdsfortegnelse, så den er velegnet som opslagsbog og nem at orientere sig i, men stoffet er ikke let tilgængeligt! Indledningen er en god vejviser. Fx giver metode-afsnittet en kort skitse over teologisk sprogbrug, som vil være bekendt fra teologiske studier og værd at læse, da det viser, hvordan forfatteren forstår og anvender teologiske og andre udtryk i denne bog.

Det skyldes, at der kan være flere måder at forstå og tolke dem på. Udgangspunktet er Bibel2011 udgivet af det norske bibelselskab (bibel.no) men flere andre bibel-udgaver er også brugt. Bagerst er omfattende litteraturliste, bibelstedsregister og emneregister.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sverre Bøe: På vegne av Kristus

Misjon i Bibelen

360 sider


Artiklen fortsætter efter annoncen:250 kr. Kolon, Lohse Forlaget