På opdagelse i Bibelen med Israel som guide

Ole Andersen, generalsekretær i Ordet & Israel, er udkommet med bogen På opdagelse i Bibelen med undertitlen: Med Israel som guide til bibelglæde.

Titlen røber tydeligt to af forfatterens hovedmotiver. For det første er han, ikke overraskende, meget optaget af Israel – både folket og traditionerne – som inspirationskilde til bibellæsningen. For det andet, og her bliver det endnu mere interessant, så identificerer han en bibelglæde, som var til stede i tiden omkring Jesu fødsel.

En optagethed som førte til samtaler om de hellige skrifter, hvilket igen banede vejen for en stærk messiasforventning og dermed, at Jesus kunne komme i tidens fylde.

Bogen er tænkt som en opdagelsesrejse i Bibelen, hvor Israel og den jødiske baggrund er guide. Hvert kapitel handler om bibelske temaer, som Israel på den ene eller anden måde udgør referenceramme for. Måske kunne man have ønsket sig lidt mere om Israel, men med Bibelen som centrum, får vi alligevel lov til at stifte bekendtskab med udvalgte jødiske traditioner.

Og Ole Andersen har en stor viden om Bibelens jødiske baggrund, sproglige ophav, traditioner og så videre, hvilket giver læseren nye forudsætninger for en udbytterig genlæsning af såvel Nyt – som gammelt testamente.

Ole Andersen skriver selv om sit ønske for bogen: ”Jeg håber rigtig meget, at nogle af læserne vil få nogle nye overraskende ahaoplevelser. Hvis bibelopdagelserne i bogen kan give bare lidt mere bibelglæde til lidt flere bibelinteresserede, så er målet rigeligt nået!”

Nye forståelser at hente

Som anmelder hæfter jeg mig ved, at der altid er nye forståelser at hente, når folk som Ole Andersen virkelig går i dybden med stoffet. Det er for eksempel interessant at læse hans forsvar for apostlen Paulus’ skrifter, fordi han belyser traditionerne omkring netop apostel-funktionen ud fra kilder i den jødiske Mishna (traditionsoverlevering fra rabbinere).

Herved bliver det helt tydeligt, at man betragtede shaliach (det hebræiske udtryk for apostel) som en stedfortræder med et mandat fra udsenderen. Paulus’ gør da også meget ud af at slå fast, at han ikke taler på vegne af sig selv eller mennesker, men er kaldet og udsendt af Jesus selv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og efter at have læst om traditionerne bag ordningen giver det en ahaoplevelse og forståelse for betydningen af netop denne side af Paulus’ breve. Bogen indeholder en mængde interessante kapitler om både historien, principper for bibeltolkning, profetiernes betydning og evangeliet set i relief til Det Gamle Testamente.

Og Ole Andersen husker samtidig at gøre opmærksom på, hvad det betyder for nutidens læser, hvilket gør bogen både vedkommende og inspirerende.

Ole Andersen: På opdaglese i Bibelen


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med Israel som guide til bibelglæde

192 sider.

199,95 kr. Lohse