Hundreder af russiske præster advarer Putin om Dommedag

Over 280 præster og diakoner fra den russiske ortodokse kirke samt 400 evangeliske præster opfordrer i åbne breve Ruslands leder til at søge forsoning med Ukraine. De minder ham om, at ”Dommedag venter alle mennesker”.

Invasionen i Ukraine, som har ført til store tabstal blandt både civile og soldater, mange sårede, og flere millioner flygtninge, har fået ortodokse kirkeledere til at skrive et åbent brev til Putin om Guds dom. “Ingen jordisk autoritet, ingen læger og ingen vagter kan beskytte mod denne dom.

Ud af bekymring for frelse for ethvert menneske, der ser sig selv som barn af den russiske ortodokse kirke, ønsker vi ikke, at han skal møde frem for Dommen med den tunge byrde af mødres forbandelser,” skriver præsterne, som henvender sig direkte til præsidenten med ordene:

“Vi minder dig om, at når Kristi blod, som Frelseren gav til liv for verden, i sakramentet bliver modtaget af dem, der beordrer mord, vil det ikke føre til liv, men derimod evig pine,” skriver præsterne. De udtrykker samtidig håbet om, at soldaterne på begge sider må vende uskadte hjem til deres familier.

Også mere end 400 præster fra de evangeliske kirker i Rusland har underskrevet et åbent brev imod ”invasionen af det selvstændige Ukraine.” ”Som troende ser vi det, der sker, som den alvorlige synd, der kaldes brodermord – som Kains synd, da han løftede sin hånd imod sin egen bror, Abel,” skriver de evangeliske præster.